Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving van 1 juli tot en met 31 december 2013

Ondernemers voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting mogen willekeurig afschrijven over aangewezen bedrijfsmiddelen waarvoor ze in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 aanschafverplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten hebben gemaakt. De willekeurige afschrijving kan alleen in die periode worden toegepast en bedraagt maximaal 50% van het afschrijvingspotentieel. De regeling resulteert in een liquiditeitsvoordeel omdat een deel van het afschrijvingspotentieel eerder ten laste van de winst kan worden gebracht.

Ondernemers mogen tot maximaal 50% willekeurig afschrijven op kwalificerende bedrijfsmiddelen waarvoor ze in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 aanschafverplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten hebben gemaakt. De willekeurige afschrijving wordt berekend over het afschrijvingspotentieel (aanschaffing- en voortbrengingskosten minus restwaarde). De regeling kan alleen in 2013 worden toegepast, naast reguliere afschrijving. Hiertoe wordt het afschrijvingspotentieel gesplitst in een deel waarop willekeurig wordt afgeschreven en een deel waarop regulier worden afgeschreven.
Om de regeling te mogen toepassen moet er in 2013 wel een reële verwachting zijn dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen in de onderneming. De regeling resulteert in een liquiditeitsvoordeel omdat een deel van het afschrijvingspotentieel eerder ten laste van de winst kan worden gebracht.
De regeling kan onder andere niet worden toegepast op gebouwen, immateriële activa, bromfietsen en motorrijwielen, maar bijvoorbeeld wel op zeer zuinige personenauto’s.

Voorbeeld 1:
Het bedrijfsmiddel wordt op 1 juli 2013 aangeschaft en tevens in gebruik genomen.

De aanschafwaarde bedraagt € 1.100 en de restwaarde bedraagt € 100.
De economische levensduur bedraagt 5 jaar.

Willekeurige afschrijving bedraagt in 2013: € 1.000 x 50% = € 500
De reguliere afschrijving bedraagt in 2013: € 500 / 5 jaar x ½ jaar =
€ 50
Totale afschrijving in 2013: € 550.

 

In de jaren 2014 tot en met 2017 bedraagt de afschrijving jaarlijks € 100
en in het jaar 2018 € 50.

Voorbeeld 2:
Op 1 juli 2013 wordt hetzelfde bedrijfsmiddel als in voorbeeld 1 aangeschaft maar deze wordt pas op 1 januari 2014 geleverd en in gebruik genomen. In 2013 is € 300 betaald op de aanschaf.

Willekeurige afschrijving bedraagt in 2013: € 300
De reguliere afschrijving bedraagt in 2013: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen.
Totale afschrijving in 2013: € 300.

 

In de jaren 2014 tot en met 2018 bedraagt de afschrijving jaarlijks € 700 / 5 jaar = € 140.

Het is ook mogelijk om de willekeurige afschrijving zo toe te passen dat in 2013 juist niet wordt afgeschreven op bedrijfsmiddelen waardoor afschrijvingspotentieel naar latere jaren wordt verschoven. Dit kan opportuun zijn voor ondernemers met verliezen. Daarnaast kan het verschuiven van afschrijving naar een later jaar tot tariefsvoordeel leiden indien het jaar 2013 een (incidenteel) laag resultaat zal geven, terwijl voor de komende jaren hogere resultaten worden verwacht.

Mocht u over willekeurige afschrijving nadere informatie wensen, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met onze adviseurs.