Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen (PEB) treedt op 1 april 2017 in werking

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioen-
maatregelen (hierna: PEB) treedt nu definitief op 1 april 2017 in werking. Dat betekent dat directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) vanaf 1 april 2017 een besluit kunnen nemen over het pensioen in eigen beheer. Daarvoor hebben zij tot 31 december 2019 de tijd. DGA’s die hun pensioen nog opbouwen in de bv, moeten hun pensioenopbouw wel vóór 1 juli 2017 beëindigen.

Uiterlijk op 30 juni 2017 dient de pensioenopbouw premievrij gemaakt te zijn. Als dat niet tijdig gebeurt, dan stelt de belastingdienst dat de pensioenrechten direct belast worden. Het besluit om het pensioen premievrij te maken, moet worden vastgelegd in de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het is belangrijk dat de partner daarvoor ook de notulen tekent.

Vervolgens dient in de periode t/m 31 december 2019 een besluit te worden genomen wat te doen met het opgebouwde pensioen. Er zijn drie opties:

  1. De fiscale waarde van het PEB kan tegen een gematigd tarief worden afgekocht. Het tarief wordt jaarlijks verhoogd: 2017: 34,06%, 2018: 39%, 2019: 42,38%
  2. De fiscale waarde van het PEB kan worden omgezet in een andere regeling: de oudedagsverplichting
  3. Het PEB wordt premievrij voortgezet


Iedere optie heeft voor- en nadelen. Ook is de positie van de (ex-)partner van de DGA belangrijk. Gelet op de zeer ingewikkelde regels en de mogelijke gevolgen (zowel juridisch als fiscaal) is het noodzakelijk om dit in nauw overleg met uw adviseur te doen.

Meer informatie vindt u in onze eerdere artikelen “Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)” (30 januari 2017) en “Vanaf 2017 geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer” (juli 2016). U kunt ook contact opnemen met Casper Remmers of Arjan Timmers van ons kantoor, tel: 040-2353430.