Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

De stamrechtvrijstelling vervalt op 1 januari 2014 en bestaande stamrechten kunnen in 2014 in één keer worden uitgekeerd

In het belastingplan 2014 is opgenomen dat vanaf 1 januari 2014 ontslagvergoedingen met behulp van de stamrechtvrijstelling niet meer belastingvrij kunnen worden ondergebracht bij een stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij. Bestaande stamrechten kunnen in één keer worden uitgekeerd. In 2014 worden deze voor 80% in de belastingheffing betrokken.

Werknemers kunnen een, aan hen toegekende, ontslagvergoeding met de stamrechtvrijstelling belastingvrij onderbrengen bij een verzekeraar, beleggingsinstelling, bank of een eigen stamrecht-bv. De latere uitkeringen zijn vervolgens belast in box 1. In het algemeen worden de latere uitkeringen tegen een lager tarief belast dan in het geval de ontslaguitkering in één keer wordt belast. Vanaf 1 januari 2014 vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. Door het vervallen van de stamrechtvrijstelling worden ontslagvergoedingen vanaf 1 januari 2014 altijd belast in box 1. In de praktijk is dit meestal tegen een tarief van 52%.

In 2014 wordt het mogelijk om een recht op bestaande stamrechtuitkeringen in één keer uit te keren (het is een keuze). Van het uitgekeerde bedrag is 20% onbelast. de overige 80% wordt progressief belast in box 1. Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een eigen stamrecht-bv, bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling.

De vraag of het verstandig is om in 2014 gebruik te maken van de mogelijkheid om het stamrecht in één keer uit te keren is afhankelijk van de specifieke situatie (rendementen, hoogte van het bedrag, belastingtarief en uitkeringsduur).

Tenslotte
Heeft u vragen over het vervallen van de stamrechtvrijstelling of over het uitkeren van uw bestaand stamrecht, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs (040-235 34 30)