Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

De inkeerregeling is tot 1 juli 2014 versoepeld

De belastingdienst versoepelt tijdelijk de inkeerregeling voor nog niet gemeld vermogen bij de belastingdienst (zie ook ons eerder verschenen artikel van 7 mei 2013). Vanaf 2 september 2013 tot 1 juli 2014 wordt geen boete opgelegd, als een beroep wordt gedaan op de inkeerregeling.

Om in aanmerking te komen voor de (versoepelde) inkeerregeling, moet een belastingplichtige uit eigen beweging alsnog de juiste en volledige informatie aan de belastingdienst verstrekken. De belastingdienst zal dan de te weinig geheven belasting over de laatste 12 jaren navorderen. Over het na te vorderen bedrag aan inkomstenbelasting is belastingrente verschuldigd. De boete (30% bij vermogen in box 3) vervalt tijdelijk. Dit geldt ook voor degenen die al gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling, maar die nog geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting hebben ontvangen, die onherroepelijk vaststaat (d.w.z. er is nog bezwaar of beroep mogelijk).

De staatssecretaris van Financiƫn heeft aangegeven dat de versoepelde inkeerregeling op 1 juli 2014 vervalt. Vanaf deze datum wordt weer de gebruikelijke boete opgelegd. Hij wil de boete vervolgens vanaf 1 juli 2015 verder verhogen tot 60% van de nagevorderde inkomstenbelasting. Als de belastingdienst zelf ontdekt dat sprake is van verzwegen vermogen of inkomsten, dan bedraagt de maximale boete in box 1: 100% en in box 3: 300%.

Indien u vermogen heeft dat niet bekend is bij de belastingdienst, adviseren wij u om gebruik te maken van de tijdelijk versoepelde inkeerregeling. U heeft nu de mogelijkheid om zonder boete in te keren, hetgeen een aanzienlijk bedrag kan schelen. Bovendien bent u af van het steeds groter wordende risico dat de belastingdienst er zelf achter komt.

Als u hierover vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met de belastingadviseurs van Rubicon (040-2353430).