Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Registerplicht voor de UBO

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” bij de Tweede Kamer ingediend. De UBO-wetgeving regelt de invoering van een register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van ondernemingen en rechtspersonenmaatschappen (bijv. vennootschappen, vennootschappen onder firma’s, stichtingen, commanditaire vennootschappen etc.) Het is de bedoeling dat de UBO-wetgeving uiterlijk 10 januari 2020 is ingevoerd.

Het doel van de UBO-wetgeving is om meer transparantie te krijgen in aandeelhouders-belangen en zeggenschap in vennootschappen en stichtingen. De UBO-wetgeving is in het leven geroepen ter voorkoming van het witwassen van geld en t.b.v. terrorismebestrijding. Het UBO-register valt onder de Kamer van Koophandel.

Wie is de uiteindelijke belanghebbende (UBO)?

Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over een vennootschap, maatschap etc., die is ingeschreven in het Handelsregister.

Wat wordt er opgenomen in het UBO-register?

Het UBO-register bestaat uit een openbaar deel en een deel dat alleen toegankelijk is voor bepaalde overheidsinstanties.

In het openbaar deel van het UBO-register worden de volgende gegevens opgenomen:

 • Naam;
 • Geboortemaand en –jaar;
 • Woonstaat;
 • Nationaliteit;
 • Aard en omvang van het door de betrokkene gehouden economische belang.
 • Er wordt een bandbreedte gehanteerd:
 • tot 25%,
 • 25% tot 50%,
 • 50% tot 75%,
 • 75% t/m 100%.

Het economische belang kan bestaan uit een aandelenbelang, stemrecht of feitelijke zeggenschap, (er worden geen geldbedragen vermeld).

In het niet-openbaar gedeelte van het UBO-register komt de volgende informatie:

 • Geboortedag, -plaats en -land;
 • Adres;
 • Burgerservicenummer (BSN) of een buitenlands fiscaal nummer;
 • Afschrift van documentatie, waarmee de identiteit van de UBO is vastgesteld;
 • Afschrift van documentatie waarmee de aard en omvang van het door de UBO aangehouden economische belang wordt aangetoond.

Het economisch belang bestaat uit een aandelenbelang of een firma- of maatschapsaandeel. Stemrecht of feitelijke zeggenschap kwalificeert ook als een economisch belang.

Er is een mogelijkheid de informatie in het openbaar deel van het UBO-register af te schermen. Dan moet aantoonbaar sprake zijn van bijvoorbeeld het risico op fraude, afpersing of geweld etc. Daarnaast kan informatie over minderjarigen worden afgeschermd.

UBO registerplicht

De registerplicht komt overeen met de inschrijvingsplicht in het Handelsregister. Alle in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen zijn verplicht zich te registreren in het UBO-register. Het is tevens verplicht de gegevens altijd actueel te houden.

Alle reeds bestaande vennootschappen en andere juridische entiteiten moeten binnen 18 maanden, na inwerkingtreding van de wet, hun gegevens hebben ingevoerd in het UBO-register.

Mocht u over het UBO-wetsvoorstel vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van ons kantoor.