Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Oninbare vorderingen en btw

Met ingang van 1 januari 2017 wordt voor de btw een vordering in ieder geval als oninbaar aangemerkt, indien deze vordering één jaar na de uiterste betalingsdatum nog niet is betaald. Bij de invoering hiervan is een regeling getroffen voor facturen met een uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017.

Voor facturen, die een uiterste betaaldatum hebben van vóór 1 januari 2017 en die nog niet betaald zijn, is de uiterste betaaldatum vastgesteld op 1 januari 2018. Op 1 januari 2018 worden deze vorderingen oninbaar geacht. Dat betekent dat de btw op deze facturen in het eerste tijdvak van 2018 moet worden teruggevraagd. Als dat niet gebeurt, dan mag dat niet meer in een later tijdvak! Of de belastingdienst op een later tijdstip een suppletie-aangifte accepteert of eventueel ambtshalve de teruggave verleent, is ons niet duidelijk. Hoe dan ook, het is beter geen risico te nemen en bij het opstellen van de aangifte omzetbelasting over januari 2018 of het eerste kwartaal 2018 goed na te gaan of u nog oude openstaande facturen van vóór 1 januari 2017 heeft en daarvan de omzetbelasting terug te vragen. Mocht de factuur later alsnog aan u betaald worden, dan moet u uiteraard de btw weer aangeven en afdragen.

Het verzoek om teruggave kan op twee manieren:

  • De terug te vragen btw wordt als aftrekbare voorbelasting in rubriek 5b van de aangifte opgenomen; of
  • Het terug te vragen btw-bedrag wordt als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve btw-bedrag in rubriek 1a of 1b opgenomen.

Vanaf 1 januari 2018 is het belangrijk om bij iedere aangifte omzetbelasting na te gaan of er onbetaalde facturen van twaalf maanden oud zijn. (Voor de btw worden deze facturen namelijk als oninbaar geacht). Als daar sprake van is, dan moet in het desbetreffende tijdvak de in rekening gebrachte btw worden teruggevraagd.

Als u hierover vragen heeft, kunt nu contact opnemen met de adviseurs van ons kantoor (040-2353430).