Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[juni 2015]
De Staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de hoofdlijnen van de beoogde belastingherziening toelicht. De belangrijkste doelen van de belastingherziening zijn het belastingstelsel te vereenvoudigen en de lasten op arbeid verminderen. Tevens heeft de Staatssecretaris de langverwachte autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. In de autobrief stelt hij de ervaringen met de diverse fiscale stimuleringsmaatregelen van de afgelopen jaren aan de orde en geeft daarbij een overzicht van de plannen voor de periode 2017-2020.
[juni 2015]
De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel “Wet invoering Beschikking geen loonheffingen” (BGL) na veel kritiek grondig aangepast. Het uitgangspunt dat de VAR gaat vervallen, blijft overeind. Het blijft de bedoeling de opdrachtgever medeverantwoordelijk te maken voor de controle op de juistheid van de fiscale kwalificatie (werknemer of zelfstandige) van de arbeidsrelatie. Het aangepaste wetsvoorstel draagt als titel: “Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties”.
[april 2015]
Staatssecretaris Wiebes heeft een alternatief voor de Beschikking geen loonheffingen (BGL) en Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gepresenteerd. Het alternatief voorziet in standaardovereenkomsten die opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen gebruiken. De belastingdienst kan dan een vrijwaring voor het inhouden en afdragen van loonheffingen verlenen aan de opdrachtgever.
[april 2015]
Hieronder treft u de volgende actualiteiten aan, die voor flexibele arbeid van belang zijn:
- Wet aanpak schijnconstructies door de Tweede Kamer
- Depotstelsel van de baan
- Beschikking geen loonheffingen
[maart 2015]
Hieronder treft u de volgende onderwerpen aan, die voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van belang zijn: • Informatieplicht voormalige ANBI • Administratieve verplichtingen • Liquidatiebepaling in de statuten • Validatiestelsel filantropie
[januari 2015]
Minister Asscher heeft op 12 december 2014 zijn wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies (WAS) bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van de WAS is om de rechtspositie van werknemers te verbeteren, om onderbetaling van werknemers te voorkomen en om eerlijke concurrentie tussen bedrijven te bevorderen. Het is nog niet bekend wanneer de wet WAS wordt ingevoerd. Naar verwachting zal dat in de loop van 2015 gebeuren.
[november 2014]
De overheid heeft de mogelijkheid gecreëerd om een stamrecht of een lijfrente, die is gevormd door een in het verleden ontvangen bruto ontslagvergoeding (“gouden handdruk”), in één keer geheel af te kopen, waarbij 20% van de afkoopwaarde niet belast wordt met inkomstenbelasting. Deze belastingkorting geldt alleen indien de afkoop heeft plaatsgevonden in het kalenderjaar 2014. De vraag of afkoop interessant is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en er moet een groot aantal factoren meegenomen worden bij de afweging. Indien u gebruik wilt maken van de 20% belastingkorting, dan is op zeer korte termijn actie noodzakelijk.
[oktober 2014]
Per 1 januari 2015 vervalt de tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling. Daarnaast moet voor nieuwe eigenwoningleningen, die niet bij een financiële instelling zijn afgesloten, een melding worden gedaan bij de belastingdienst, zodat hypotheekrenteaftrek gewaarborgd blijft. Hieronder treft u een toelichting aan op het vervallen van de verhoogde schenkvrijstelling en de meldingsplicht.
[september 2014]
De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel “Wet invoering Beschikking geen loonheffingen” (BGL) ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel BGL in de loop van 2015 van kracht wordt, de VAR vervalt dan. De doelstelling van de BGL is, om de schijnzekerheid over de fiscale kwalificaties van de inkomsten, die de VAR geeft, te beëindigen en medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever te introduceren.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.

Maatregelen aangaande particulieren

Maatregelen aangaande ondernemingen 

Pagina's