Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

Over een aantal weken is het 1 januari 2020. Mogelijk zijn er nog wel fiscale voordelen te behalen in 2019 of is het juist verstandig te wachten tot 2020? Hieronder treft u enkele eindejaarstips voor 2019 aan die voor u van belang kunnen zijn.

 

Tip 1: Speel in op aftrekbeperking box 1

[2019 september]
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.
[2019 september]
Op 6 september 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een voorstel om box 3 grondig te wijzigen. De voornaamste reden om de regels aan te passen is de grote onvrede over het feit dat nu belasting wordt geheven over niet genoten rendementen (de spaarrente is tegenwoordig nihil en wordt waarschijnlijk negatief). Het wetsvoorstel zal vóór de zomer van 2020 worden ingediend. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2022 in werking treedt.
[2019 april]
Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” bij de Tweede Kamer ingediend. De UBO-wetgeving regelt de invoering van een register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van ondernemingen en rechtspersonenmaatschappen (bijv. vennootschappen, vennootschappen onder firma’s, stichtingen, commanditaire vennootschappen etc.) Het is de bedoeling dat de UBO-wetgeving uiterlijk 10 januari 2020 is ingevoerd.
[2019 april]
De Nederlandsche Bank (DNB) wil een wettelijk verplichte accountantscontrole voor alle betaaldienstverleners, waaronder betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen. Minister Hoekstra van Financiën staat hier positief tegenover.
[2019 maart]
Het kabinet heeft nadat de rekening courantmaatregel in september 2018 is gepubliceerd een conceptwetsvoorstel uitgegeven, waarin het lenen van de eigen bv door een aanmerkelijkbelanghouder (hierna: AB-houder) wordt beperkt. Het deel van de schuld dat meer bedraagt dan € 500.000 wordt m.i.v. 2022 in de inkomstenbelasting belast als inkomen uit aanmerkelijk belang.
[2019 februari]
Wie privékilometers rijdt met een auto van de zaak, krijgt te maken met de nodige regels. Daarbij komt dat zowat ieder jaar de regels van de auto van de zaak veranderen (bijvoorbeeld bijtellingspercentage, overgangsrecht en investeringsaftrek). De fiscale voordelen van een milieuvriendelijke auto zijn de laatste jaren ook steeds verder ingeperkt. In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste regels anno 2019.
[2019 januari]
Als directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) bent u in de positie om zaken te doen met uw bv. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat u en uw bv altijd zakelijk moeten handelen. Om te beoordelen of de overeenkomst zakelijk is, moet u zichzelf afvragen of u of de bv de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden ook zou zijn aangegaan met een onafhankelijke derde. In dit artikel worden enkele veel voorkomende situaties behandeld, te weten de rekening-courantmaatregel en verhuur van eigen bedrijfspanden.
[2018 augustus]
Met ingang van 2019 verdwijnt de huidige fiscale aftrek van 80% van onderhoudskosten van monumentenpanden in de inkomstenbelasting. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe subsidieregeling die maximaal 35% van de instandhoudingskosten dekt.
[2018 juni]
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. De AVG biedt een betere privacybescherming dan de huidige wetgeving. De AVG stelt aan bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, de opslag ervan en de rechten van mensen (bijvoorbeeld klanten en werknemers).

Pagina's