Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten

Dat Rubicon over de benodigde knowhow beschikt op het vlak van accountancy, blijkt ook uit de vergunning die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ons toekende. Het verkrijgen van deze vergunning betekent dat we voldoen aan de hoogste eisen voor wat betreft de inrichting en het bestuur van de eigen organisatie en het stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Voor een kantoor met een relatief kleine omvang is het verkrijgen van deze vergunning vrij uitzonderlijk. We kijken er dan ook met gepaste trots naar.

Vergunningsverlening Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) 

Op 1 oktober 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties in werking getreden. De Wta regelt een vergunningsplicht voor alle accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten. De Wta kent twee soorten vergunningen: de niet-OOB-vergunning en de OOB-vergunning. OOB staat voor Organisaties van Openbaar Belang, dit zijn onder andere beursgenoteerde ondernemingen, ziekenhuizen en kredietinstellingen.

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, dient de accountantsorganisatie aan te tonen dat zij aan de eisen van de Wta voldoet. De Wta stelt het bestuur van de accountantsorganisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde wettelijke controles en de door haar accountants afgegeven verklaringen. Hiertoe stelt de Wta eisen aan het bestuur van de accountantsorganisatie en aan het stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen en interne kwaliteitsbewaking.

Rubicon Registeraccountants B.V. beschikt over een niet-OOB-vergunning

De organisaties die nu een vergunning hebben verkregen, dienen blijvend aan de eisen van de Wta te voldoen. De AFM ziet hierop toe door middel van het zogenoemde doorlopend toezicht. De AFM zal dit toezicht risicogericht inrichten en periodiek onderzoek bij deze accountantsorganisaties uitvoeren.

Kantoren die wettelijke controles mogen verrichten worden door het AFM geregistreerd in een openbaar register. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.afm.nl

header-advisering-topniveau.jpg