Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Toch hypotheekrenteaftrek eigen woning dankzij kraakwacht

Fiscaal is een eigen woning een gebouw dat u en/of personen uit uw huishouden – niet tijdelijk - als hoofdverblijf ter beschikking staat. U heeft in dat geval recht op hypotheekrenteaftrek. Er is een aantal uitzonderingen gemaakt op de regel dat de woning u als hoofdverblijf ter beschikking moet staan. Een van die uitzonderingen is als u tijdelijk niet in uw woning woont, bijvoorbeeld omdat u voor uw werk tijdelijk wordt uitgezonden naar het buitenland dan wel in Nederland (de uitzendregeling). Een van de voorwaarden is dan dat de woning dan niet aan een derde (niet zijnde een kraakwacht) ter beschikking wordt gesteld.

Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat een woning toch als een eigen woning kwalificeert als er tijdens een tijdelijke uitzending een kraakwacht in de woning verblijft. De situatie was als volgt. Een eigenaar van de woning werd voor het werk tijdelijk uitgezonden naar het buitenland. Een kraakwacht kwam in deze periode in de woning wonen om ervoor te zorgen dat de woning niet gekraakt zou worden. De kraakwacht betaalde geen huur, maar wel een geringe bijdrage in energiekosten. De eigenaar maakte gedurende de uitzending nog enige malen gebruik van de woning. Zodra de eigenaar dat verlangde moest de kraakwacht de woning weer verlaten.

Volgens de Hoge Raad wordt, met de eis dat de eigen woning niet aan een derde ter beschikking mag worden gesteld, bedoeld dat de woning niet aan een derde verhuurd wordt of gedoogd wordt dat een derde de woning gebruikt. Een kraakwacht huurt volgens de Hoge Raad de woning niet, maar verblijft voor zijn werkzaamheden in de woning. Een geringe bijdrage in energiekosten maakt dat niet anders. Op een woning welke wordt bewoond door een kraakwacht kan dus hypotheekrenteaftrek worden genoten. De specifieke feiten zijn daarvoor beslissend.

Indien u te maken krijgt met een tijdelijke uitzending en er blijft iemand in uw woning achter, dan kunt u contact opnemen met onze belastingadviseurs (040-2353430). Wij kunnen dan met u beoordelen of de woning fiscaal als eigen woning blijft gelden en of u hypotheekrente kunt blijven aftrekken.