Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

De inkeerregeling wordt op 1 januari 2018 afgeschaft

Staatssecretaris Wiebes heeft afgelopen januari bekend gemaakt dat hij de inkeerregeling wil afschaffen. Hij heeft op 12 juli 2017 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd dat de inkeerregeling per 1 januari 2018 zal vervallen. De inkeerregeling zal een onderdeel worden van het belastingplan 2018.

Mensen die vermogen hebben verzwegen voor de belastingdienst, kunnen met een beroep op de inkeerregeling dit vermogen alsnog vrijwillig verantwoorden. Zij krijgen dan een aanzienlijk lagere boete dan in het geval de belastingdienst zelf het verzwegen vermogen traceert. Bovendien vermijden zij het risico op strafrechtelijke vervolging.

De inkeerregeling is sinds juli 2009 diverse malen beperkt. Afgezien van de periode 2 september 2013 t/m 30 juni 2014 (toen werd er tijdelijk geen boete opgelegd), is de boete viermaal verhoogd. Vanaf 1 juli 2016 wordt 120% boete opgelegd over de na te vorderen belasting in box 3. Over de twee meest recente jaren wordt geen boete opgelegd. Als de belastingdienst het vermogen zelf ontdekt, dan is er maximaal 300% boete verschuldigd over de hele navorderingsperiode van 12 jaren (in geval van in het buitenland aangehouden vermogen).

Met ingang van 2018 zal over de twee meest recente jaren ook een boete worden opgelegd van 120%. Er zijn op dit moment geen signalen dat de boete verder verhoogd zal worden, maar gezien de ervaringen uit het verleden kan dat echter niet worden uitgesloten. Het gevolg van het vervallen van de inkeerregeling is dat bij vrijwillige verbetering vanaf 2018, naast de te betalen belasting en belastingrente, over een periode van 12 jaren 120% boete zal worden opgelegd.

De staatssecretaris wil de inkeerregeling opheffen omdat inmiddels meer dan 100 landen financiële gegevens uitwisselen. De kans dat de belastingdienst zelf achter verzwegen vermogen komt, wordt steeds groter. De Staatssecretaris heeft daarvoor kennelijk de inkeerregeling niet meer nodig. Er wordt echter geen aandacht besteed aan het feit dat de inkeerregeling óók geldt voor de omzetbelasting, loonbelasting en box 1 en 2 in de inkomstenbelasting.

Daarbij heeft men ook het voornemen de inkeerregeling ook voor strafrechtelijke vervolging af te schaffen. De vraag is of dat verstandig is. De verwachting is dat belastingplichtigen bij grotere bedragen niet het risico willen nemen om na een vrijwillige melding ook strafrechtelijk vervolgd te worden. De inkeerregeling biedt mensen de mogelijkheid om tegen een gematigde boete en zonder risico van strafvervolging alsnog aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. Als men na een vrijwillige melding ook strafrechtelijk vervolgd kan worden, wordt de drempel om in te keren wel erg hoog.

Indien iemand fiscaal niet verantwoord vermogen heeft, dan is ons advies om dit vóór 1 januari 2018 vrijwillig te melden aan de belastingdienst, zodat u nog gebruik kunt maken van de inkeerregeling. Indien u over inkeren nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen met de heer mr. C.G.P. Remmers of de heer mr. A.W.H.M. Timmers van ons kantoor.