Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Huiseigenaren met zonnepanelen zijn btw-plichtig

Het Hof van Justitie heeft op 20 juni 2013 uitspraak gedaan over de vraag of een particuliere huiseigenaar, die met zonnepanelen elektriciteit opwekt, ondernemer is voor de omzetbelasting. Het Hof van Justitie heeft aangegeven dat dit het geval is. Het gevolg van deze uitspraak is dat particuliere huiseigenaren btw over de zelf geproduceerde zonne-energie moeten afdragen. De btw op de investering in de zonnepanelen kan worden teruggevraagd bij de belastingdienst.

De levering van elektriciteit aan het elektriciteitsnet, op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, wordt gezien als een economische activiteit voor de omzetbelasting.

Een particulier wordt geacht alle geproduceerde stroom te leveren aan het elektriciteitsnet. Het is zelfs niet van belang dat een particulier meer stroom verbruikt dan hij produceert.

In Nederland is de elektriciteitsleverancier verplicht om aan consumenten, die elektriciteit aan het net leveren, een redelijke vergoeding te geven. Hieruit lijkt te volgen dat wordt voldaan aan de door het Hof van Justitie gestelde voorwaarde dat sprake is van een (leverings)overeenkomst van onbepaalde tijd.

Doordat de particulier btw-plichtig wordt, kan deze de btw op de investering in de zonnepanelen terugvragen bij de belastingdienst. Over de waarde van de met de zonnepanelen geproduceerde zonne-energie moet dan in beginsel btw worden afgedragen. Echter, particulieren die op jaarbasis minder dan € 1.883 aan btw moeten afdragen aan de belastingdienst, hoeven op grond van de zogenoemde “kleine ondernemersregeling” geen btw te betalen. De meeste particulieren zullen daarom per saldo geen btw verschuldigd zijn. Het is voor hen dus voordelig om btw-plichtig te zijn. Immers de btw op de investering in de zonnepanelen is aftrekbaar. De terugverdientijd wordt dus korter.

Het is de vraag wat de fiscale gevolgen zijn voor particulieren die al zonnepanelen hebben. Het is onduidelijk of deze particulieren alsnog btw moeten gaan afdragen over de geproduceerde stroom en of zij de btw op de zonnepanelen nog kunnen terugvragen.

Wij vinden het verstandig zo spoedig mogelijk bij de belastingdienst een verzoek tot btw-teruggaaf in te dienen.

Wij gaan er vanuit dat het Ministerie van Financiƫn een besluit zal publiceren over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie.

Mocht u hierover nadere informatie wensen, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de belastingadviseurs van Rubicon (040-2353430).