Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Fiscale faciliteiten voor rijksmonumenten

Er bestaan in Nederland verschillende soorten monumenten. De belangrijkste zijn rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

  • Een rijksmonument is een gebouw of een ander object, die vanwege de nationaal cultuurhistorische waarde, schoonheid of betekenis voor de wetenschap, door de Rijksoverheid is aangewezen als beschermd monument. Rijksmonumenten zijn opgenomen in een monumentenregister (link).
  • Een gemeentelijk monument is een gebouw of ander object dat vanwege de lokale of regionale cultuurhistorische betekenis door de gemeente is aangewezen als monument. Het monumentenbeleid wordt door de gemeente bepaald.

Om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen, moet sprake zijn van een pand en een bijbehorend terrein dat op grond van de monumentenwet 1988 (deze wet wordt waarschijnlijk per 1 januari 2016 opgenomen in de nieuwe erfgoedwet) is ingeschreven in het monumentenregister. Gemeentelijke monumenten komen niet is aanmerking voor fiscale faciliteiten. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen wel in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente en/of provisie bij bijvoorbeeld groot onderhoud/restauratie.

Fiscale faciliteiten voor rijksmonumenten

Algemeen

Als u eigenaar bent van een rijksmonument, dan heeft dat als consequentie dat u (veel) meer onderhoud heeft dan bij een modern pand. De onderhoudskosten zijn vanwege het nodige onderhoud en de daarvoor vereiste specialistische kennis en speciale materialen veel hoger dan normaal. Vanwege het algemeen maatschappelijk belang ondersteunt de overheid eigenaren met onder meer fiscale faciliteiten, zodat de samenleving ook een deel van de onderhoudskosten draagt.

Fiscale faciliteiten

Een eigenaar van een rijksmonument mag 80% van de onderhoudskosten* van een pand en het daarbij behorend terrein (vaak de tuin) - dat zelfstandig aangewezen moet zijn als rijksmonument - verrekenen met het belastbaar inkomen. Het is mogelijk om vooraf in overleg met de belastingdienst (afdeling Bureau Monumentenpanden) de aftrekbare onderhoudskosten vast te laten stellen.

Om in aanmerking te komen voor aftrek van de kosten, moet onder andere zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van onderhoudskosten. Kosten ten behoeve van verbetering** van het pand zijn niet aftrekbaar.
  • De onderhoudskosten moeten bij de eigenaar “drukken”. Als u bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een subsidie, dan komt het subsidiebedrag in mindering op het bedrag dat aftrekbaar is.

(*)
Onderhoudskosten zijn kosten om het monument weer in bruikbare staat te herstellen of te houden.

(**)
Kosten van verbetering zijn kosten ten behoeve van een monument, waardoor het monument wezenlijk wordt veranderd. Dat kan betrekking hebben op de inrichting, aard of omvang van het monument.

Speciale aandacht verdienen panden die in zeer slechte staat verkeren. Als een dergelijk pand zeer ingrijpend wordt gerenoveerd, dan wordt dit fiscaal dikwijls aangemerkt als nieuwbouw. In dat geval is geen sprake meer van onderhoud, maar van verbetering. De kosten zijn dan niet aftrekbaar.

Onze ervaringen

Alhoewel de fiscale regels duidelijk lijken (de onderhoudskosten zijn voor 80% aftrekbaar en kosten van verbetering zijn niet aftrekbaar) is toepassing van de fiscale regelgeving in de praktijk veel minder duidelijk. Alleen al de vraag of sprake is van onderhoudskosten of kosten van verbetering kan grote discussies opleveren met de belastingdienst. Gezien de vaak grote financiële belangen is het zeer belangrijk dat hierover vooraf goed wordt nagedacht en door eigen ingeschakelde deskundigen een standpunt wordt ingenomen. Daarbij moet de oorspronkelijke situatie goed worden gedocumenteerd (foto’s). Als er achteraf een discussie ontstaat met de belastingdienst over de aftrekbare kosten, dan is het zonder goede vastlegging veel moeilijker om uw gelijk te krijgen. Eén van de deskundigen is de belastingadviseur, die u kan begeleiden met het toepassen van de fiscale regelgeving.

Ons pakket

Wij begrijpen dat u als eigenaar of potentiële eigenaar van een rijksmonument graag vooraf de advieskosten willen weten. Daarom bieden wij voor een vast bedrag de volgende werkzaamheden aan:

  • Kennismakingsgesprek bij ons op kantoor;
  • Inventarisatie van de situatie (de feiten en omstandigheden)
  • Overzicht van de voor u concrete fiscale mogelijkheden om de kosten ten laste van uw fiscale inkomen te brengen.
  • De inventarisatie en de fiscale mogelijkheden worden in een brief vastgelegd.

Deze werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen op basis van een standaardpakket of op basis van extra werkzaamheden en/of vervolgwerkzaamheden. Voorafgaand hieraan kan eenafspraak worden gemaakt over onze honorering.

Tot slot willen wij u attenderen op de website: www.monumenten.nl. Op deze site staat de nodige informatie over subsidiemogelijkheden, het restauratiefonds hypotheek en zijn andere wetenswaardigheden vermeld.

Als u naar aanleiding van dit artikel nadere informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de heer mr C.G.P. Remmers van ons kantoor (tel: 040-235 34 30).

 

header-kennis-ervaring-contact.jpg