Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Meer duidelijkheid over de ANBI-status en hun commerciële activiteiten

De Hoge Raad heeft eind november 2016 arresten gewezen over de vraag of bepaalde instellingen het algemeen belang beogen en recht hebben op de ANBI-status.

Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status dienen de werkzaamheden van de instelling rechtstreeks te zijn gericht op het dienen van het algemeen belang. Als het uitoefenen van commerciële activiteiten een doorslaggevend onderdeel vormt van de activiteiten van de instelling, dan wordt het algemeen belang niet beoogd. Dan kwalificeert de instelling niet voor de ANBI-status. Dat is anders als de commerciële activiteiten de algemeen nuttige activiteiten ondersteunen (de opbrengsten worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang).

De Hoge Raad heeft nu duidelijkheid gegeven over wat nu precies commerciële activiteiten zijn, die de ANBI-status in gevaar kunnen brengen. In de casus van ‘Katholiek Nieuwsblad’ stelde de inspecteur dat deze geen recht had op de ANBI-status omdat deze stichting voor de krant een abonnementsprijs vraagt, die vergelijkbaar is met andere kranten. Volgens de inspecteur zijn dit puur commerciële activiteiten. ‘Katholiek Nieuwsblad’ heeft echter nog nooit winst gemaakt. Ieder jaar wordt deze stichting financieel ondersteund met giften. Het Hof had bepaald dat de stichting niet het algemeen belang diende omdat het abonnementstarief door de lezers als normaal wordt ervaren. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de hoogte van het abonnementstarief niet relevant is. Er is pas sprake van commerciële activiteiten als met het abonnementstarief van de krant winsten worden behaald en dat is niet het geval. Volgens de Hoge Raad is de uitspraak van het Hof over de ANBI-status onjuist.

De Hoge Raad heeft ook een standpunt bepaald over de Scientology Kerk Amsterdam (SKA). SKA stelde dat zij kerkelijke activiteiten ontplooide en recht had op de ANBI-status. SKA geeft naast de kerkelijke activiteiten ook cursussen en trainingen. Dit gebeurt tegen tarieven die zelfs hoger liggen dan tarieven die opleidingsinstituten in rekening brengen. De Hoge Raad stelde vast dat SKA cursussen en trainingen verzorgt, die commercieel van aard zijn. SKA streeft naar winsten en realiseert deze ook. Dat was voor de Hoge Raad reden om te bepalen dat SKA het particulier belang dient en dus geen recht heeft op de ANBI-status.

In een derde casus heeft de Hoge Raad beslist dat een ANBI-instelling niet de positieve maatschappelijke effecten van haar activiteiten aannemelijk hoeft te maken.

Het is nu duidelijk dat als een instelling gebruikelijke tarieven voor haar activiteiten berekent, maar daarmee niet naar winst streeft en dat ook feitelijk niet behaalt, deze in aanmerking komt voor de ANBI-status (tenminste als ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan). Daarbij wordt het voor instellingen makkelijker om ANBI te worden, omdat het nuttige maatschappelijke effect niet aannemelijk hoeft te worden gemaakt.

Als u hierover meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de heer mr C.G.P. Remmers van ons kantoor.