Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Bedrijfsoverdracht: begin tijdig met bedrijfsopvolging!

Op 9 mei 2021 stond een artikel in het Financieel Dagblad dat uit onderzoek blijkt dat 40% van de ondernemers overweegt zijn of haar bedrijf binnen twee jaar te verkopen.

Een bedrijfsoverdracht is meestal een langdurig proces. Naast financiële, fiscale en juridische aspecten spelen ook emoties een grote rol bij de bedrijfsopvolging. Het staat vast dat het vraagstuk bedrijfsopvolging of beëindiging van het bedrijf op een gegeven moment aan de orde komt. Dat kan zeer onverwachts of al jarenlang gepland en voorbereid zijn.

Aan de toekomstige bedrijfsopvolging wordt vaak te laat en/of te weinig aandacht besteed. Daarin zit vaak een emotionele component, immers welke ondernemer wil afscheid nemen van zijn of haar levenswerk?

Het proces van bedrijfsopvolging bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Het inzichtelijk maken van toekomstscenario’s

Relevante vragen hierover zijn bijvoorbeeld:

 • is er een geschikte bedrijfsopvolger of kan het bedrijf beter worden verkocht aan een derde?
 • Op welke termijn zou de bedrijfsoverdracht kunnen/moeten plaatsvinden?
 • Hoe moet de bedrijfsoverdracht plaatsvinden?
 • Wat zijn de financiële en fiscale opties/mogelijkheden van de bedrijfsoverdracht?
 • Welke reële toekomstscenario’s verdienen de voorkeur?

Stap 2: De voorbereidingsfase

Het gaat in deze fase onder meer over het volgende:

 • Is de vennootschappelijke structuur van het bedrijf geschikt voor bedrijfsoverdracht?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen voor de overdrager en voor de overnemer? Hoe kunnen deze worden geoptimaliseerd? Houd er rekening mee dat een herstructurering tenminste drie jaren vóór de overdracht moet plaatsvinden. Anders kan dat kostbare fiscale gevolgen hebben of wordt de bedrijfsoverdracht veel complexer.
 • Wat zijn de juridische gevolgen/aspecten van de overname?
 • Hoe vindt de overdracht van leiding, zeggenschap en eigendom van het bedrijf plaats?
 • Hoe wordt de overnamesom bepaald en hoe wordt dat gefinancierd?
 • Wat is er nodig om het bedrijf (meer) toekomst bestendig te maken? Het gaat daarbij over het inspelen op nieuwe ontwikkelingen, het doen van investeringen of aanname van personeel.
 • De beoogde opvolger moet worden ingewerkt en worden voorbereid op zijn of haar toekomstige rol.
 • Op welke wijze worden belanghebbenden betrokken bij de bedrijfsoverdracht (partner, kinderen en personeelsleden)?
 • Bij deze fase dienen externe adviseurs te worden betrokken. Naast een accountant en een belastingadviseur, kunnen afhankelijk van de situatie en omvang van het bedrijf, ook een notaris en advocaat bij dit proces worden betrokken. Externe adviseurs hebben ook toegevoegde waarde omdat zij gevoelige onderwerpen in de familie bespreekbaar kunnen maken.

Stap 3: De bedrijfsovername

 • Alle formaliteiten worden geregeld, zoals het passeren van de notariële akten, de betaling/financiering ect.
 • De overnemer neemt het roer over en gaat aan de slag in zijn of haar nieuwe rol.
 • De overdrager trekt zich terug uit de leiding en gaat een nieuwe fase van zijn of haar leven in, waarin mogelijk nog een adviserende rol past bij het verkochte bedrijf.

Bedrijfsopvolging is meestal een eenmalige gebeurtenis in het leven van een ondernemer. Voor een succesvolle bedrijfsoverdracht is het noodzakelijk dat daarvoor een aantal jaar de tijd wordt genomen, waarin weloverwogen keuzes worden gemaakt in overleg met alle belanghebbenden. Aan het begin van dit proces moet ook aandacht worden besteed aan de fiscale aspecten van de bedrijfsopvolging. Alhoewel niet-fiscale aspecten uiteindelijk belangrijker zijn dan de fiscale gevolgen van de bedrijfsoverdracht, is onze ervaring dat vaak fiscaal geoptimaliseerd kan worden als daar tijdig aandacht aan wordt besteed. Belangrijk is rekening te houden met een periode van tenminste drie jaren.

Onze adviseurs hebben kennis van en ervaring met bedrijfsoverdrachten. Indien u hierover informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen.