Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Staatssecretaris Weekers past een aantal fiscale maatregelen 2014 aan

De Staatssecretaris van Financiën heeft als gevolg van de begrotingsafspraken met D66, ChristenUnie en de SGP een aantal fiscale maatregelen 2014 aangepast. Hij heeft de aangepaste wetsvoorstellen (belastingplan 2014 en overige fiscale maatregelen 2014) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wij hebben de belangrijkste fiscale wijzigingen als gevolg van het Begrotingsakkoord 2014 hieronder op een rij gezet:

 • Het tarief van de eerste schijf (tot €19.645) in de loon- en inkomstenbelasting wordt in 2014 verlaagd met 0,75%-punt.
 • De algemene heffingskorting zou voor inkomens in de vierde schijf
  (vanaf € 56.531) worden afgebouwd. Deze afbouw wordt nu teruggedraaid.
 • Het tarief van box 2 wordt in 2014 verlaagd tot 22% (is nu 25%). Het tarief van 22% geldt tot een belastbaar bedrag van € 250.000.
 • De doelmatigheidsmarge (nu 30%) voor het gebruikelijk loon van de aanmerkelijk belangaandeelhouder wordt kleiner. Het is nog niet bekend wat de nieuwe doelmatigheidsmarge zal zijn.
 • De werkbonus voor werkenden tussen 61 en 64 jaar wordt per
  1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft.
 • De fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (fiscale aftrek specifieke zorgkosten) blijft bestaan. De aftrek van specifieke zorgkosten wordt wel verder versoberd, zodat ook uitgaven voor bijvoorbeeld rolstoelen en aanpassingen aan de woning worden uitgezonderd van aftrek.
 • Verlenging met één jaar van tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de woningmarkt. Het betreft de maatregel dat hypotheekrenteaftrek herleeft na een tijdelijke verhuur van de woning en de maatregel dat de termijn van (dubbele) hypotheekrenteaftrek bij verhuizen met een jaar wordt verlengd;
 • Het verlaagde btw-tarief (6% i.p.v. 21%) voor renovatie en onderhoud aan woningen ouder dan twee jaar wordt met een jaar verlengd en geldt tot en met 31 december 2014.
 • Schenkingen, die vallen onder de tijdelijk verhoogde vrijstelling van
  € 100.000, worden niet in de erfbelasting betrokken indien de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt.
 • De Co2-normen voor de BPM worden strenger. Dat betekent dat voor veel auto’s in 2014 meer BPM betaald moet gaan worden.
 • Er zijn nieuwe voorwaarden gesteld om een ontslaguitkering nog met behulp van de stamrechtvrijstelling belastingvrij om te zetten naar een stamrecht. Dat kunt u lezen in een apart artikel dat alleen over dit onderwerp gaat.  

Indien u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Rubicon (040-235 34 30).