Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

De optiekbranche

Beschrijving van de optiekbranche

Tot de optiekbranche behoren alle detailhandelsondernemingen die de verkoop van optische artikelen aan particulieren als hoofdactiviteit hebben. Daarnaast zijn ook warenhuizen, drogisterijen, oogartsen en contactlensinstituten actief op deze markt.

In Nederland zijn ruim 2.200 winkels actief in de optiekbranche. De laatste jaren groeit het aantal vestigingen. De gemiddelde besteding aan optische artikelen bedraagt in Nederland circa € 60 per persoon per jaar. Hiervan wordt ongeveer 73% besteed aan monturen/glazen, 21% aan contactlenzen en 6% aan overige artikelen. De gemiddelde omzet per winkel bedraagt circa € 400.000. De gemiddelde draagtijd van een bril daalt en ligt nu op ruim 3 jaar. De gebruiksduur varieert van 2,2 jaar voor de modebewuste consument tot 3,9 jaar voor de prijsbewuste consument.

Volgens de “Rabobank Cijfers & Trends” (uitgave februari 2014) was de omzet in 2011 9% hoger dan in 2010. De omzet kwam uit op ruim € 1 miljard. Deze forse omzetstijging heeft te maken met de toenemende vraag naar oogzorg en afschaffing destijds van de fiscale aftrek voor brillen en lenzen per 1 januari 2009. Door afschaffing van de fiscale aftrek voor brillen ontstond een run in 2008 op brillen en een grote terugval in 2009. In 2011 trok de vraag weer aan. Mede door de uitgestelde vervanging van brillen en lenzen sinds 2008.

De toekomstverwachtingen

In Nederland neemt het aantal gebruikers van optische hulpmiddelen nog steeds toe. Brillen zijn steeds meer een modeaccessoire, dat past bij een bepaalde status of identiteit. De consument wil steeds meer maatwerk en zelf bepalen hoe het uiteindelijke product eruit komt te zien. In de markt zien we dat er meer gevarieerde collecties per jaar worden uitgebracht. De consument is steeds meer op zoek naar persoonlijke aandacht, service en gericht advies. Verder ontstaat vraag naar 3D-brillen op sterkte.

Rabobank Cijfers & Trends omschrijft het perspectief van de optiekbranche als volgt:
“De optiekbranche is gevoelig voor het consumentenvertrouwen en heeft te maken met consumenten die uitgaven uitstellen. In tegenstelling tot branches met luxe goederen is vervanging echter vaker noodzakelijk en kan die niet te lang worden uitgesteld. De branche is hierdoor minder conjunctuurgevoelig. Bovendien is er sprake van een toenemende vraag naar oogzorg. Een uitdagende, maar stabiele markt waar nog steeds sprake is van groei.”

Optometrie

Steeds meer optiekzaken breiden hun terrein uit met optometrie. Deze relatief nieuwe dienst in de optiekbranche is een wetenschap, waarbij aan de hand van metingen afwijkingen aan de ogen geconstateerd kunnen worden. Een optometrist sluit mogelijke medische oorzaken van oogafwijkingen uit en schrijft, zo nodig, corrigerende brillenglazen, contactlenzen of andere optische hulpmiddelen voor. Tevens kan de optometrist visueel therapeutische adviezen en oefeningen geven. Als er een ziekte ten grondslag ligt aan de oorzaak van visuele klachten dan zal de optometrist rapporteren aan c.q. doorverwijzen naar de huis- danwel oogarts. Het beroep van optometrist is sinds 15 november 2000 in Nederland wettelijk erkend en beschermd onder artikel 34 van de wet BIG. In vergelijking met een opticien is de optometrist hoger en breder opgeleid. De optometrist neemt steeds meer taken van de huis- en oogarts over in de eerste lijn van de oogzorg.

Een sterkte/zwakteanalyse en geboden kansen

In de optiekbranche is sprake van toenemende concurrentie door onder andere een stijging van het aantal winkels, de groei van de grote ketens en de opkomst van webwinkels. Er heerst, vooral aan de onderkant van de markt, prijsconcurrentie. Dit wordt mede veroorzaakt door dalende vergoedingen van de zorgverzekeraars. Om de concurrentiepositie te handhaven, is het belangrijk dat gekwalificeerd personeel wordt aangetrokken en behouden. Momenteel is sprake van een tekort aan opticiens. Kansen liggen er op het gebied van samenwerking. Te denken valt aan het gezamenlijk inkopen en het bieden van nazorg. Ook een gezamenlijke marktbewerking in de vorm van bijvoorbeeld actieformules, behoort tot de mogelijkheden om de omzet op peil te houden.

In de markt is een toename van het aantal koopkrachtige tweeverdieners en 50-plussers zichtbaar. Bovendien stijgt door de vergrijzing het aantal gebruikers van optische hulpmiddelen. Er is een toenemend mode- en verzorgingsbewustzijn. Men is op zoek naar exclusiviteit, waardoor de vraag naar kwalitatief hoogstaande optische hulpmiddelen toeneemt. Hierbij blijft de consument prijsbewust. Daarnaast richten steeds meer opticiens zich op de audicienbranche (gehoortoestellen), deze branche heeft inmiddels een behoorlijke omvang en groeit nog steeds, mede veroorzaakt door de vergrijzing in Nederland en door de gehoorschade die steeds meer jongeren oplopen.

Contactlenzen worden vaker via internet gekocht. De groei van de verkoop via webwinkels neemt de laatste jaren toe. Internet wordt bij aanschaf van een bril vaak ter oriëntatie geraadpleegd, maar de daadwerkelijke aanschaf geschiedt toch meestal in de winkel.

Vanwege de behoefte aan maatwerk en advies, speelt e-commerce nog een bescheiden rol. Deze rol zal de komende jaren echter wel gaan toenemen. Er zijn steeds meer nieuwe toepassingen mogelijk, zoals het tonen van verschillende monturen op het eigen gezicht. Om de slag niet te missen, is het verstandig zowel het online- als het offline-winkelkanaal te integreren.

Dienstverlening Rubicon

In de loop van 2012 is Rubicon, met enige trots, preferred supplier geworden van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO). Wij hebben in het afgelopen jaar onder andere de volgende advieswerkzaamheden voor leden van de NUVO verricht:

  • Waarderen van opticienzaken voor aan- of verkoopdoeleinden
  • Het geven van cursussen / seminars op het gebied van bedrijfsoverdracht
  • Overnames begeleiden
  • Begeleiding en advisering bij financieringsaanvragen
  • Algemene fiscale vragen beantwoorden

Daarnaast wordt maandelijkse een artikel over een fiscaal onderwerp voor het tijdschrift “Oculus” van de NUVO opgesteld.

Wij hebben grote ervaring in de retailsector. Dat betreft zowel in het MKB-segment als in grote landelijke en internationale winkelketens. Hierdoor zijn wij in staat opticiens adequaat te adviseren en te begeleiden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Peter Coolen of Caspr Remmers via tel: 040-2353430.

header-doortastend.jpg