Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Flexibele arbeid

Uitzenden, detacheren en inlenen

Flexibiliserende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt flexibiliseert in een rap tempo. De recente economische ontwikkelingen dragen daar nog eens extra aan bij. Bedrijven streven naar een zo groot mogelijke flexibiliteit om zo snel mogelijk te kunnen reageren op marktontwikkelingen. Ze zijn doorgaans terughoudend in het aanbieden van vaste contracten.

Specifieke expertise

Uitzenden, detacheren en inlenen vereist de nodige specifieke expertise. Zo worden strenge eisen gesteld aan de inrichting van de personeels- en loonadministratie van bedrijven die uitzenden, detacheren of bemiddelen in arbeid. Ook kan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving complex zijn.

Register Normering Arbeid

Het Register Normering Arbeid (SNA) is in het leven geroepen om malafide uitzendpraktijken te bestrijden. De stichting geeft een keurmerk af aan alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk die zich conformeren aan de zogenaamde NEN 4400-1 en NEN 4400-2 norm. Deze norm stelt strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie van uitzendorganisaties en bemiddelaars in arbeid en wordt als wettelijk erkend fraudebestrijdingsmiddel gebruikt. Organisaties die aan het keurmerk voldoen zijn opgenomen in één centraal register.

Fiscale wet- en regelgeving

Ook op fiscaal vlak zijn er de nodige regels waaraan uitzendorganisaties en arbeidsbemiddelaars moeten voldoen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten wie de werkgever en inhoudingsplichtige voor de loonheffingen van de uitgezonden werknemer is. Ook dient u te weten wanneer u te maken krijgt met inlenersaansprakelijkheid en de Wet Keten Aansprakelijkheid zodat inleners niet het risico lopen aansprakelijk te worden gesteld voor de door de uitlener niet betaalde belastingschulden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met de verleggingsregeling in de omzetbelasting, bijvoorbeeld wanneer de te verrichten werkzaamheden betrekking hebben op onroerende zaken.

Internationale wet- en regelgeving

Wanneer zaken worden gedaan buiten Nederland zijn Europese en internationale wetgeving en verdragen van toepassing. Zo bepaalt een Europese Verordening in welk land een werknemer sociaal verzekerd is indien de werknemer in land A woont en in land B werkt of in meer landen werkt. Het is raadzaam de consequenties van internationale uitzending op voorhand na te gaan.

Dienstverlening Rubicon

Rubicon adviseert u over en ondersteunt u bij de juiste inrichting van uw organisatie en adviseert u aan de hand van de fiscale wet- en regelgeving die voor u van toepassing is. Ook kunnen we de gevolgen van internationale uitzending voor u in kaart brengen. Daarnaast ondersteunen we u bij vragen over de Nederlandse fiscale gevolgen van de internationale uitzending en kunnen we de Nederlandse aangiften inkomstenbelasting van uw gedetacheerde medewerkers verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper Remmers of  Arjan Timmers door te bellen naar 040-2353430.

Geplaatste artikelen flexibele arbeid

header-doortastend.jpg