Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Filantropische instellingen, goede doelen

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Nederland kent veel filantropische instellingen die tal van goede doelen ondersteunen. Deze zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) worden vaak opgericht door particulieren. Zij verstrekken uit particulier vermogen financiële middelen aan de ANBI. ANBI’s hebben een grote maatschappelijke betekenis die, als gevolg van een terugtrekkende overheid, de komende jaren steeds groter zal worden.

Fiscale stimulans

De overheid stimuleert goede doelen door fiscale faciliteiten te verstrekken. Deze faciliteiten kunnen worden ingezet bij de estate planning van vermogende particulieren. Indien donaties bij leven worden verstrekt aan een ANBI, dan zijn deze giften – onder voorwaarden – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en niet belast met schenkbelasting. Worden de financiën uit een nalatenschap door een ANBI verkregen, dan is de verkrijging niet belast met erfbelasting.

Goed functioneren van ANBI

Het bestuur van de ANBI zorgt ervoor dat de gelden worden aangewend om goede doelen te ondersteunen. Deskundig fiscaal en juridisch advies zijn essentieel om de ANBI goed te laten functioneren. Dat is niet alleen in het belang van het bestuur, maar ook voor bijvoorbeeld de donateurs. Bovendien eist de maatschappij en de overheid steeds meer transparantie omtrent de werkzaamheden van de ANBI. De overheid heeft daarvoor ook wetgeving in het leven geroepen. Een voorbeeld is de per 1 januari 2014 ingegane publicatieplicht over onder meer de bestuurssamenstelling en financiële gegevens op de eigen website van de ANBI of via een internetportaal van een belangenvereniging zoals de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

Een ander voorbeeld is het validatiestelsel filantropie. De overheid ontwikkelt samen met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) een validatiestelsel filantropie. Het doel daarvan is het verbeteren van de transparantie van de sector en de kwaliteit van het toezicht. Het stelsel is bedoeld als aanvulling op wetgeving en moet bijdragen aan professionalisering van de sector.

Validatie is een verzamelterm voor normalisatie, certificering en accreditatie.

Het validatiestelsel bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Eén keurmerk voor alle fondswervende instellingen;
  2. Eén gedragscode voor alle brancheorganisaties in de filantropie;
  3. Een centraal informatiepunt op internet van de brancheorganisaties met vermelding van de aangesloten organisaties.


ANBI-status verkrijgen en behouden

Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status dient een instelling een aanvraag in te dienen bij de belastingdienst in ’s-Hertogenbosch. Om de status te verkrijgen, dient te worden voldaan aan vele voorwaarden op ondermeer het vlak van bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid. De belastingdienst toetst daarnaast ook periodiek of nog aan alle voorwaarden wordt voldaan. Als dat niet het geval is, dan zal de ANBI-status ter discussie komen te staan en kan de belastingdienst de ANBI-status intrekken. In voorkomende gevallen doet de belastingdienst dat ook.

Dienstverlening Rubicon

Rubicon heeft diverse ANBI’s in haar cliëntenpakket. Wij beschikken over uitgebreide kennis van en ervaring met alle fiscale en juridische aspecten waarmee ANBI’s te maken hebben. Hieronder treft u een overzicht aan van de werkzaamheden die Rubicon op dit vlak verricht:

  • Advisering en begeleiding bij de oprichting van een ANBI;
  • Fiscale advisering en begeleiding bij de aanvraagprocedure van de ANBI-beschikking bij de belastingdienst;
  • Begeleiden van het bestuur bij het opstellen van een beleidsplan;
  • Begeleiden van het bestuur bij te publiceren gegevens over de ANBI en haar bestuur; 
  • Het opstellen van de jaarrekening conform de eisen van de wettelijke richtlijnen voor de jaarverslaggeving (met name voor fondsenwervende instellingen, dan wel organisaties zonder winstoogmerk);
  • Advisering over organisatorische aspecten.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Casper Remmers via tel: 040-2353430.

Geplaatste artikelen filantropische instellingen en goede doelen

header-doortastend.jpg