Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen

De jaarrekening

Ondernemingen zijn verplicht een jaarrekening op te stellen. Bij IB-ondernemers is dit gebaseerd op fiscale wetgeving en bij Besloten Vennootschappen en Naamloze Vennootschappen is dit gebaseerd op de Wet op de jaarrekening. Afhankelijk van de voor de onderneming geldende wetgeving en de grootte van de onderneming moet aan diverse eisen worden voldaan.

Controle en beoordeling

In steeds meer situaties willen gebruikers van de jaarrekening -zoals externe aandeelhouders, banken, belastingdienst en schuldeisers- zekerheid verkrijgen dat de inhoud van de jaarrekening aan bepaalde normen voldoet. Deze zekerheid kan worden verstrekt door een beoordeling of een controle van de jaarrekening. Bij een B.V. of N.V. met een bepaalde omvang is deze controle op grond van de Wet op de jaarrekening zelfs verplicht.

Dienstverlening Rubicon

Rubicon stelt jaarrekeningen voor u samen die voldoen aan de wettelijke eisen. Ook voeren wij alle vormen van controle- en beoordelingsopdrachten voor u uit. Rubicon Registeraccountants B.V. beschikt over de vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die benodigd is om wettelijk verplichte controles uit te voeren.

header-advisering-topniveau.jpg