Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

Rubicon Belastingadviseurs en Registeraccountants bestaat 15 jaar. We kijken met veel plezier terug op deze jaren en op de intensieve en vruchtbare samenwerking met u, onze opdrachtgever. Een samenwerking waarbij we zoveel mogelijk probeerden uw zakelijk als persoonlijk belang centraal te stellen.
[maart 2012] De Rechtbank heeft beslist dat de correctie BTW voor het privégebruik van de auto van de zaak niet afhankelijk mag zijn van de bijtelling in de loon- of inkomstenbelasting. Het onderscheid op basis van CO2-uitstoot tussen milieuvriendelijke en andere auto’s is voor de BTW in strijd met Europese regelgeving.
[februari 2012] In december 2011 heeft Rubicon op haar website een artikel geplaatst over de arresten van de Hoge Raad van 25 november 2011 over onzakelijke leningen. Van een onzakelijke lening is sprake indien gelieerde partijen, bijvoorbeeld een directeur grootaandeelhouder (hierna: DGA) een lening verstrekt aan zijn besloten vennootschap, die een onafhankelijke derde - onder dezelfde voorwaarden - niet zou hebben overeengekomen. Op 13 januari 2012 heeft de Hoge Raad weer een arrest gewezen over een onzakelijke lening.
[december 2011] De Hoge Raad heeft op 25 november 2011 drie arresten gewezen over onzakelijke leningen. Deze arresten zijn een vervolg op een arrest uit 2008 dat in de praktijk veel vragen heeft opgeroepen.
[november 2011] De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ”Wijziging van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs” (WAADI) in behandeling. Het doel van de WAADI is fraude en uitbuiting van werknemers in de uitzendbranche beter te bestrijden dan nu het geval is. Het is de bedoeling dat de wetswijziging op 1 januari 2012 in werking treedt.
[oktober 2011] Bij een reorganisatie zijn gedwongen ontslagen dikwijls niet te vermijden. Aan de ontslagen werknemers wordt vaak een ontslagvergoeding toegekend (een zogenoemde “gouden handdruk”). De werknemer heeft verschillende mogelijkheden hoe met deze ontslagvergoeding om te gaan.
[oktober 2011] Aanvulling op ons artikel "Prinsjesdag 2011" van september 2011.
[september 2011] Op Prinsjesdag heeft de regering vijf wetsvoorstellen met fiscale maatregelen aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de belangrijkste maatregelen voor u opgenomen in zes memoranda.
[augustus 2011] Navorderingsaanslag Successierecht is niet met redelijke voortvarendheid opgelegd. Rechtbank Haarlem vernietigt deze navorderingsaanslag. Rubicon is bij Rechtbank Haarlem in beroep gegaan tegen de afwijzing van een bezwaarschrift door de belastingdienst. Het betrof een navorderingsaanslag voor het Recht van Successie. De inspecteur had de navorderingsaanslag opgelegd met toepassing van de verlengde navorderingstermijn, terwijl dat volgens Rubicon niet mogelijk was. De Rechtbank stelde Rubicon in het gelijk. De navorderingsaanslag Successierecht werd vernietigd.
[juli 2011] In ons artikel van 30 juni 2011 schreven wij over het voornemen van de Staatssecretaris om de btw-wetgeving te wijzigen ter zake van het privégebruik van de auto van de zaak. Inmiddels heeft hij hierover een beleidsbesluit gepubliceerd.

Pagina's