Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[december 2011] De Hoge Raad heeft op 25 november 2011 drie arresten gewezen over onzakelijke leningen. Deze arresten zijn een vervolg op een arrest uit 2008 dat in de praktijk veel vragen heeft opgeroepen.
[november 2011] De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ”Wijziging van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs” (WAADI) in behandeling. Het doel van de WAADI is fraude en uitbuiting van werknemers in de uitzendbranche beter te bestrijden dan nu het geval is. Het is de bedoeling dat de wetswijziging op 1 januari 2012 in werking treedt.
[oktober 2011] Bij een reorganisatie zijn gedwongen ontslagen dikwijls niet te vermijden. Aan de ontslagen werknemers wordt vaak een ontslagvergoeding toegekend (een zogenoemde “gouden handdruk”). De werknemer heeft verschillende mogelijkheden hoe met deze ontslagvergoeding om te gaan.
[oktober 2011] Aanvulling op ons artikel "Prinsjesdag 2011" van september 2011.
[september 2011] Op Prinsjesdag heeft de regering vijf wetsvoorstellen met fiscale maatregelen aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de belangrijkste maatregelen voor u opgenomen in zes memoranda.
[augustus 2011] Navorderingsaanslag Successierecht is niet met redelijke voortvarendheid opgelegd. Rechtbank Haarlem vernietigt deze navorderingsaanslag. Rubicon is bij Rechtbank Haarlem in beroep gegaan tegen de afwijzing van een bezwaarschrift door de belastingdienst. Het betrof een navorderingsaanslag voor het Recht van Successie. De inspecteur had de navorderingsaanslag opgelegd met toepassing van de verlengde navorderingstermijn, terwijl dat volgens Rubicon niet mogelijk was. De Rechtbank stelde Rubicon in het gelijk. De navorderingsaanslag Successierecht werd vernietigd.
[juli 2011] In ons artikel van 30 juni 2011 schreven wij over het voornemen van de Staatssecretaris om de btw-wetgeving te wijzigen ter zake van het privégebruik van de auto van de zaak. Inmiddels heeft hij hierover een beleidsbesluit gepubliceerd.
[juni 2011] De Rechtbank in Haarlem heeft op 1 juni 2011 bepaald dat de hoogte van de jaarlijkse btw-correctie in verband met het privégebruik van een personen- of bestelauto van de zaak (hierna: auto) niet afhankelijk mag zijn van de bijtelling in de loonbelasting of inkomstenbelasting. De bijtelling is 25%, 20%, 14% of 0% (percentages 2011) van de catalogusprijs (inclusief BPM en btw van de auto. Het onderscheid is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto. De hoogte van de jaarlijkse btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak is gerelateerd aan één van deze percentages.
[mei 2011] Met ingang van 1 juli 2011 is voor de oprichting van een B.V. (of N.V.) of een statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet meer vereist.
[februari 2011] De Hoge Raad heeft op 24 december 2010 een arrest gewezen over de vraag of geldtransactiekantoren de door hen betaalde omzetbelasting kunnen aftrekken. Geldtransactiekantoren verlenen financiële diensten, waaronder het verzenden van geld (“money transfer”) naar samenwerkende geldtransactiekantoren, die meestal buiten de Europese Unie (hierna: E.U.) zijn gevestigd. Bij de buitenlandse geldtransactiekantoren kunnen de begunstigden het geld opnemen. De klant betaalt een provisie voor het verzenden en uitbetalen van het geld. Daarnaast maakt het geldtransactiekantoor een wisselkoerswinst indien het geld wordt uitbetaald in andere valuta dan de euro.

Pagina's