Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[januari 2013]
De werkkostenregeling (hierna: WKR) is een nieuwe fiscale regeling ter zake van vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. De WKR komt in de plaats van de huidige regels voor belastingvrije onkostenvergoedingen. De WKR is in 2011 ingegaan. Voor 2013 mogen werkgevers nog kiezen of men nog gebruik maakt van het huidige stelsel, of dat men overgaat op de WKR. Met ingang van 1 januari 2014 is de WKR verplicht.
[november 2012]
Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) dient een bepaald minimumsalaris (het gebruikelijk loon) te ontvangen van zijn bv. Deze gebruikelijk loonregeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat DGA’s, hun salaris uit fiscale overwegingen, zo laag mogelijk vaststellen (bijvoorbeeld om belastinguitstel te krijgen of om recht te krijgen op toeslagen).
[november 2012]
De coalitiebesprekingen tussen de VVD en PvdA hebben geleid tot het regeerakkoord “Bruggen slaan” dat zij op 29 oktober 2012 hebben gepubliceerd.
[oktober 2012]
Op Prinsjesdag heeft de regering wetsvoorstellen met fiscale maatregelen voor het jaar 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen opgenomen in vijf memoranda welke u hier kunt raadplegen.
[maart 2011] Directeur/aanmerkelijk belanghouders hebben dikwijls de mogelijkheid om hun loon zelf vast te stellen. Dat heeft in het verleden geleid tot een "fiscaal gedreven" vaststelling van het loon. In sommige gevallen werd in het geheel geen loon bedongen. De wetgever heeft daarop in 1997 de "gebruikelijk loonregeling" in de wet opgenomen.
[oktober 2012]

Het feit dat het kabinet nu demissionair is, is voor de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid geen reden om de bestrijding van malafide uitzendbureaus op een lager pitje te zetten (zie onze berichten van juni 2012 en maart 2012).

[september 2012]
Het Kabinet heeft op 31 augustus 2012 een tijdelijke maatregel genomen waarmee zij de stagnerende vastgoedmarkt wil stimuleren. De maatregel houdt in dat bij doorverkoop van onroerende zaken binnen 36 maanden minder overdrachtsbelasting verschuldigd kan zijn.
[augustus 2012]
Op 13 juli 2012 heeft de rechtbank Breda een uitspraak gedaan over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (een vrijstelling voor ondernemingsvermogen) in de erfbelasting. Deze rechtbank heeft het standpunt ingenomen dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (ook wel “BOF”) ook van toepassing is op privé-vermogen.
[juni 2012]
Met veel plezier en voldoening kijken wij terug op een geslaagd 15-jarig jubileum van Rubicon. Dit heeft Rubicon gezamenlijk met haar klanten en relaties gevierd op 13 april in het Bethlehemklooster in Haren. Onder het genot van een hapje en drankje op deze sfeervolle authentieke locatie was er de gelegenheid om op dit heuglijke feit samen te proosten.
[juni 2012]
Vanaf 1 oktober 2012 worden de regels voor bv’s eenvoudiger en flexibeler. Het huidige bv-recht sluit niet meer aan op de huidige praktijk. Met de nieuwe wet verdwijnen veel verplichte regels en krijgt de ondernemer meer mogelijkheden om de statuten van de bv naar eigen inzicht flexibel in te richten.

Pagina's