Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[april 2014]
Rechtbank Den Haag heeft een uitspraak gedaan over de fiscale kwalificatie van de eigen woning van een expat tijdens een uitzendperiode waarin deze zelf niet in de woning woont. In geschil was of de woning ná een periode van verhuur belast blijft in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) of de woning weer als eigen woning kwalificeert, op grond van de ‘uitzendregeling’, waardoor de hypotheekrente weer aftrekbaar is in box 1 (inkomen uit werk en woning).
[februari 2014]
Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die samen met zijn echtgenote in een nieuwbouwwoning een kamer en/of garage verhuurt aan zijn eigen bv, wordt aangemerkt als een btw-ondernemer. De DGA kan daarbij kiezen om deze ruimte voor de omzetbelasting belast te verhuren aan zijn bv. Door de btw-belaste verhuur kan de DGA namelijk een deel van de betaalde btw op het nieuwe huis terugvragen van de belastingdienst. De Hoge Raad heeft dat in twee zaken beslist.
[december 2013]
Uit onderzoek van KPMG Zwitserland en de Universiteit van Zürich blijkt dat 66% van de Zwitserse banken er rekening mee houdt dat binnen afzienbare termijn het bankgeheim wordt opgeheven. Verder zijn veel banken ervan overtuigd dat Zwitserland spoedig automatisch gegevens gaat uitwisselen met belastingdiensten van andere landen.
[november 2013]
De Hoge Raad heeft op 22 november 2013 vijf arresten gewezen over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de schenk- en erfbelasting. De Hoge Raad heeft bepaald dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit geen discriminatie oplevert van particulieren die vermogen geschonken krijgen of erven. Ondernemingsvermogen kan tot een bedrag van € 1.028.132 vrijgesteld van schenk- of erfbelasting worden overgedragen aan de opvolger.
[oktober 2013]
In ons artikel van 23 september 2013 hebben wij u geïnformeerd dat per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling vervalt en dat afkoop van bestaande stamrechten mogelijk is. Bij afkoop is 20% van de (eenmalige) uitkering in 2014 belastingvrij. De overige 80% wordt in box 1 progressief belast. Vanaf 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen afgeschaft.
[oktober 2013]
De Staatssecretaris van Financiën heeft als gevolg van de begrotingsafspraken met D66, ChristenUnie en de SGP een aantal fiscale maatregelen 2014 aangepast. Hij heeft de aangepaste wetsvoorstellen (belastingplan 2014 en overige fiscale maatregelen 2014) naar de Tweede Kamer gestuurd.
[oktober 2013]
Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda gesteld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de schenk- en erfbelasting met een vrijstelling van 75% voor ondernemingsvermogen, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel (zie ons artikel van augustus 2012). Hieruit volgt volgens de Rechtbank Breda dat verkrijgers van beleggingsvermogen óók de vrijstelling moeten krijgen voor de schenk- en erfbelasting. De advocaat-generaal heeft nu de Hoge Raad hierover geadviseerd.
[september 2013]
Op Prinsjesdag heeft de regering het belastingplan 2014 en overige wijzigingen van belastingwetten aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen. Deze wetsvoorstellen zijn nog niet definitief, hierop kunnen nog wijzigingen worden aangebracht tijdens de parlementaire behandeling.
[september 2013]
In het belastingplan 2014 is opgenomen dat vanaf 1 januari 2014 ontslagvergoedingen met behulp van de stamrechtvrijstelling niet meer belastingvrij kunnen worden ondergebracht bij een stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij. Bestaande stamrechten kunnen in één keer worden uitgekeerd. In 2014 worden deze voor 80% in de belastingheffing betrokken.
[september 2013]
Ondernemers voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting mogen willekeurig afschrijven over aangewezen bedrijfsmiddelen waarvoor ze in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 aanschafverplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten hebben gemaakt. De willekeurige afschrijving kan alleen in die periode worden toegepast en bedraagt maximaal 50% van het afschrijvingspotentieel. De regeling resulteert in een liquiditeitsvoordeel omdat een deel van het afschrijvingspotentieel eerder ten laste van de winst kan worden gebracht.

Pagina's