Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[december 2013]
Uit onderzoek van KPMG Zwitserland en de Universiteit van Zürich blijkt dat 66% van de Zwitserse banken er rekening mee houdt dat binnen afzienbare termijn het bankgeheim wordt opgeheven. Verder zijn veel banken ervan overtuigd dat Zwitserland spoedig automatisch gegevens gaat uitwisselen met belastingdiensten van andere landen.
[november 2013]
De Hoge Raad heeft op 22 november 2013 vijf arresten gewezen over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de schenk- en erfbelasting. De Hoge Raad heeft bepaald dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit geen discriminatie oplevert van particulieren die vermogen geschonken krijgen of erven. Ondernemingsvermogen kan tot een bedrag van € 1.028.132 vrijgesteld van schenk- of erfbelasting worden overgedragen aan de opvolger.
[oktober 2013]
In ons artikel van 23 september 2013 hebben wij u geïnformeerd dat per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling vervalt en dat afkoop van bestaande stamrechten mogelijk is. Bij afkoop is 20% van de (eenmalige) uitkering in 2014 belastingvrij. De overige 80% wordt in box 1 progressief belast. Vanaf 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen afgeschaft.
[oktober 2013]
De Staatssecretaris van Financiën heeft als gevolg van de begrotingsafspraken met D66, ChristenUnie en de SGP een aantal fiscale maatregelen 2014 aangepast. Hij heeft de aangepaste wetsvoorstellen (belastingplan 2014 en overige fiscale maatregelen 2014) naar de Tweede Kamer gestuurd.
[oktober 2013]
Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda gesteld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de schenk- en erfbelasting met een vrijstelling van 75% voor ondernemingsvermogen, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel (zie ons artikel van augustus 2012). Hieruit volgt volgens de Rechtbank Breda dat verkrijgers van beleggingsvermogen óók de vrijstelling moeten krijgen voor de schenk- en erfbelasting. De advocaat-generaal heeft nu de Hoge Raad hierover geadviseerd.
[september 2013]
Op Prinsjesdag heeft de regering het belastingplan 2014 en overige wijzigingen van belastingwetten aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen. Deze wetsvoorstellen zijn nog niet definitief, hierop kunnen nog wijzigingen worden aangebracht tijdens de parlementaire behandeling.
[september 2013]
In het belastingplan 2014 is opgenomen dat vanaf 1 januari 2014 ontslagvergoedingen met behulp van de stamrechtvrijstelling niet meer belastingvrij kunnen worden ondergebracht bij een stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij. Bestaande stamrechten kunnen in één keer worden uitgekeerd. In 2014 worden deze voor 80% in de belastingheffing betrokken.
[september 2013]
Ondernemers voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting mogen willekeurig afschrijven over aangewezen bedrijfsmiddelen waarvoor ze in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 aanschafverplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten hebben gemaakt. De willekeurige afschrijving kan alleen in die periode worden toegepast en bedraagt maximaal 50% van het afschrijvingspotentieel. De regeling resulteert in een liquiditeitsvoordeel omdat een deel van het afschrijvingspotentieel eerder ten laste van de winst kan worden gebracht.
[september]
De belastingdienst versoepelt tijdelijk de inkeerregeling voor nog niet gemeld vermogen bij de belastingdienst (zie ook ons eerder verschenen artikel van 7 mei 2013). Vanaf 2 september 2013 tot 1 juli 2014 wordt geen boete opgelegd, als een beroep wordt gedaan op de inkeerregeling.
[juli 2013]
Fiscaal is een eigen woning een gebouw dat u en/of personen uit uw huishouden – niet tijdelijk - als hoofdverblijf ter beschikking staat. U heeft in dat geval recht op hypotheekrenteaftrek. Er is een aantal uitzonderingen gemaakt op de regel dat de woning u als hoofdverblijf ter beschikking moet staan. Een van die uitzonderingen is als u tijdelijk niet in uw woning woont, bijvoorbeeld omdat u voor uw werk tijdelijk wordt uitgezonden naar het buitenland dan wel in Nederland (de uitzendregeling). Een van de voorwaarden is dan dat de woning dan niet aan een derde (niet zijnde een kraakwacht) ter beschikking wordt gesteld.

Pagina's