Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[januari 2015]
Minister Asscher heeft op 12 december 2014 zijn wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies (WAS) bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van de WAS is om de rechtspositie van werknemers te verbeteren, om onderbetaling van werknemers te voorkomen en om eerlijke concurrentie tussen bedrijven te bevorderen. Het is nog niet bekend wanneer de wet WAS wordt ingevoerd. Naar verwachting zal dat in de loop van 2015 gebeuren.
[november 2014]
De overheid heeft de mogelijkheid gecreëerd om een stamrecht of een lijfrente, die is gevormd door een in het verleden ontvangen bruto ontslagvergoeding (“gouden handdruk”), in één keer geheel af te kopen, waarbij 20% van de afkoopwaarde niet belast wordt met inkomstenbelasting. Deze belastingkorting geldt alleen indien de afkoop heeft plaatsgevonden in het kalenderjaar 2014. De vraag of afkoop interessant is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en er moet een groot aantal factoren meegenomen worden bij de afweging. Indien u gebruik wilt maken van de 20% belastingkorting, dan is op zeer korte termijn actie noodzakelijk.
[oktober 2014]
Per 1 januari 2015 vervalt de tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling. Daarnaast moet voor nieuwe eigenwoningleningen, die niet bij een financiële instelling zijn afgesloten, een melding worden gedaan bij de belastingdienst, zodat hypotheekrenteaftrek gewaarborgd blijft. Hieronder treft u een toelichting aan op het vervallen van de verhoogde schenkvrijstelling en de meldingsplicht.
[september 2014]
De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel “Wet invoering Beschikking geen loonheffingen” (BGL) ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel BGL in de loop van 2015 van kracht wordt, de VAR vervalt dan. De doelstelling van de BGL is, om de schijnzekerheid over de fiscale kwalificaties van de inkomsten, die de VAR geeft, te beëindigen en medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever te introduceren.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.

Maatregelen aangaande particulieren

Maatregelen aangaande ondernemingen 

[juli 2014]
Door de Wet werk en zekerheid (Wwz), die onlangs is aangenomen, wijzigt de regelgeving voor flexibele arbeidscontracten. In eerste instantie zou een aantal wijzigingen per 1 juli 2014 in moeten gaan, maar bij de stemming in de Eerste Kamer is besloten om de eerste wijzigingen pas op 1 januari 2015 in te laten gaan. Per 1 januari 2015 verandert dan een aantal regels voor flexwerkers.
De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 op een rijtje:
[juli 2014]
De Staatssecretaris van Financiën heeft op 3 juli 2014 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de werkkostenregeling, die per 1 januari 2015 verplicht moet worden toegepast. In deze brief geeft de Staatssecretaris vijf verbeterpunten aan op de werkkostenregeling. Hiermee hoopt hij een oplossing te bieden voor een aantal knelpunten. Deze wijzigingen worden opgenomen in het Belastingplan 2015.
[juni 2014]
De laatste maanden staat de zzp’er (geen wettelijk begrip) nadrukkelijk op de agenda van de Tweede Kamer en de regering. De prioriteit van Minister Ascher en Staatsecretaris Wiebes is om schijnconstructies aan te pakken. Onder een schijnconstructie wordt verstaan dat arbeid formeel als zelfstandige (zzp’er) wordt verricht, maar dat op grond van de feiten en omstandigheden sprake is van een dienstbetrekking. Dit veroorzaakt volgens de overheid concurrentievervalsing en heeft negatieve gevolgen voor de overheidsfinanciën. Er komen steeds meer zzp’ers, die zich zien als ondernemer, maar op grond van de feiten en omstandigheden dat niet altijd zijn.
[april 2014]
Op 1 januari 2015 treden nieuwe BTW-regels in werking voor binnen de EU gevestigde ondernemingen die telecom-, omroep- en elektronische diensten verlenen aan consumenten die in EU-lidstaten wonen. Op dit moment zijn dergelijke diensten door Nederlandse dienstverleners aan EU-consumenten voor de BTW belast in het land waar de dienstverrichter is gevestigd. Met ingang van 1 januari 2015 zijn deze diensten voor de BTW belast in het land waar de EU-consument woont.
[april 2014]
In ons artikel van 10 december 2013 hebben wij aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen over het uitwisselen van financiële gegevens tussen de belastingdiensten van de verschillende landen. Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben de afgelopen maanden veel inkeerders zich bij de belastingdienst gemeld.

Pagina's