Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[september 2015]
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.
[juli 2015]
De huidige vorm van pensioenopbouw in eigen beheer is qua uitvoering lastig en voor veel ondernemers onbegrijpelijk. Om dit te verbeteren heeft de staatssecretaris op 1 juli 2015 een brief aan De Kamer gestuurd met twee mogelijke varianten, inclusief zijn voorkeur. De twee varianten zijn: • De Oudedagsbestemmingsreserve (OBR)
• Oudedagssparen in eigen beheer
[juli 2015]
Op 1 januari 2015 is de regelgeving voor flexibele arbeidscontracten deels gewijzigd op het gebied van opzegtermijnen, proeftijd en loondoorbetalingsplicht. In ons artikel “Wijzigingen per 1 januari 2015 voor flexwerkers door Wet werk en zekerheid” van juli 2014 hebben wij die wijzigingen toegelicht. Op 1 juli 2015 is weer een aantal wijzigingen voor flexibele arbeidscontracten in werking getreden. Het betreft o.a. de ketenregeling, het ontslagrecht en de transitievergoeding.
[juni 2015]
De Staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de hoofdlijnen van de beoogde belastingherziening toelicht. De belangrijkste doelen van de belastingherziening zijn het belastingstelsel te vereenvoudigen en de lasten op arbeid verminderen. Tevens heeft de Staatssecretaris de langverwachte autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. In de autobrief stelt hij de ervaringen met de diverse fiscale stimuleringsmaatregelen van de afgelopen jaren aan de orde en geeft daarbij een overzicht van de plannen voor de periode 2017-2020.
[juni 2015]
De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel “Wet invoering Beschikking geen loonheffingen” (BGL) na veel kritiek grondig aangepast. Het uitgangspunt dat de VAR gaat vervallen, blijft overeind. Het blijft de bedoeling de opdrachtgever medeverantwoordelijk te maken voor de controle op de juistheid van de fiscale kwalificatie (werknemer of zelfstandige) van de arbeidsrelatie. Het aangepaste wetsvoorstel draagt als titel: “Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties”.
[april 2015]
Staatssecretaris Wiebes heeft een alternatief voor de Beschikking geen loonheffingen (BGL) en Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gepresenteerd. Het alternatief voorziet in standaardovereenkomsten die opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen gebruiken. De belastingdienst kan dan een vrijwaring voor het inhouden en afdragen van loonheffingen verlenen aan de opdrachtgever.
[april 2015]
Hieronder treft u de volgende actualiteiten aan, die voor flexibele arbeid van belang zijn:
- Wet aanpak schijnconstructies door de Tweede Kamer
- Depotstelsel van de baan
- Beschikking geen loonheffingen
[maart 2015]
Hieronder treft u de volgende onderwerpen aan, die voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van belang zijn: • Informatieplicht voormalige ANBI • Administratieve verplichtingen • Liquidatiebepaling in de statuten • Validatiestelsel filantropie
[januari 2015]
Minister Asscher heeft op 12 december 2014 zijn wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies (WAS) bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van de WAS is om de rechtspositie van werknemers te verbeteren, om onderbetaling van werknemers te voorkomen en om eerlijke concurrentie tussen bedrijven te bevorderen. Het is nog niet bekend wanneer de wet WAS wordt ingevoerd. Naar verwachting zal dat in de loop van 2015 gebeuren.
[november 2014]
De overheid heeft de mogelijkheid gecreëerd om een stamrecht of een lijfrente, die is gevormd door een in het verleden ontvangen bruto ontslagvergoeding (“gouden handdruk”), in één keer geheel af te kopen, waarbij 20% van de afkoopwaarde niet belast wordt met inkomstenbelasting. Deze belastingkorting geldt alleen indien de afkoop heeft plaatsgevonden in het kalenderjaar 2014. De vraag of afkoop interessant is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en er moet een groot aantal factoren meegenomen worden bij de afweging. Indien u gebruik wilt maken van de 20% belastingkorting, dan is op zeer korte termijn actie noodzakelijk.

Pagina's