Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[november 2009] Op 3 november 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel "Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten” aanvaard. De Eerste Kamer zal met de behandeling op 24 november 2009 beginnen. Er is sprake van een aanmerkelijk aantal wijzigingen, dat grote gevolgen heeft voor de estate-planning. De nieuwe Successiewet moet op 1 januari 2010 in werking treden.
[november 2009] De Hoge Raad heeft op 25 september 2009 beslist dat de belastingdienst slechts heffingsrente mag berekenen tot drie maanden nadat de aangifte (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) is ingediend.
[oktober 2009] Vanaf 1 januari 2010 wordt het mogelijk een verzoek tot teruggave van buitenlands btw in te dienen bij de Nederlandse belastingdienst.
[juni 2009] De Hoge Raad heeft op 12 maart 2008 vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg of de verlengde navorderingstermijn tot twaalf jaar is toegestaan. Indien de belastingdienst ontdekt dat een belastingplichtige buitenlands vermogen heeft verzwegen, dan dient de belastingplichtige over een periode van twaalf jaar de niet betaalde belasting alsnog te voldoen. Indien dit verzwegen vermogen zich in Nederland bevindt, zal de belastingdienst over een periode van vijf jaar navorderen. De vraag was of de verlengde navorderingstermijn tot twaalf jaar is toegestaan.
[mei 2009] De staatssecretaris van Financiën heeft enige tijd geleden in de media aangegeven dat hij de maximale boete, voor niet aangegeven inkomen, wil verhogen tot maximaal 300% van de, te weinig geheven, belasting (de vergrijpboete bedraagt thans maximaal 100%). Hij heeft daartoe een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel wordt de maximale vergrijpboete voor niet-aangegeven box 3-inkomen verhoogd tot maximaal 300%. Inmiddels is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer goedgekeurd.
[mei 2009] Het wetsvoorstel tot wijziging van de successiewet (zie ons bericht van 5 mei 2009) heeft ook gevolgen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.
[mei 2009] De staatssecretaris van Financiën heeft op 20 april 2009 het wetsvoorstel tot herziening van de successiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2010 in werking treedt. De begrippen successie- en schenkingsrecht vervallen. De nieuwe begrippen worden erfbelasting en schenkbelasting. De belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel zijn:
[april 2009] De wijzigingen zijn van groot belang voor alle ondernemers die diensten verrichten aan ondernemers in andere EU-lidstaten dan Nederland. De wijze van facturering zal wijzigen. Administratieve systemen zullen voor 1 januari 2010 moeten zijn aangepast.
[maart 2009] Indien u buitenlands vermogen heeft dat niet bij de belastingdienst bekend is, dan adviseren wij u gebruik te maken van de inkeerregeling. In dat geval kunnen wij u op professionele wijze adviseren en begeleiden.
[maart 2009] In een aantal gevallen kan het interessant zijn voor de (ontslagen) werknemer een ontslagvergoeding (ook wel "gouden handdruk" genoemd) onder te brengen in een eigen stamrechtvennootschap. De ontslagvergoeding kan dan zonder inhouding van loonbelasting worden gestort in een stamrechtvennootschap.

Pagina's