Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[2020 mei]
De regering heeft op woensdag 20 mei jl. de verlenging en nieuwe voorwaarden van de noodmaatregelen i.v.m. de coronacrisis bekend gemaakt (zie ook onze artikelen van 19 maart 2020, 23 maart 2020 en
3 april 2020). De noodmaatregelen uit het eerste pakket zijn op 31 mei jl. afgelopen. De maatregelen worden voor vier maanden tot en met september 2020 verlengd. In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen. In dit artikel zijn tevens de updates van de maatregelen van de regering tot en met 28 mei 2020 cursief verwerkt.
[2020 april]
De regering heeft deze week het pakket aan maatregelen, om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken (zie ook onze artikelen van 19 maart 2020 en 23 maart 2020), uitgewerkt. In dit artikel treft u een overzicht aan van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Het kabinet kiest ervoor om de regelingen zo snel mogelijk met zo min mogelijk voorwaarden toegankelijk te maken. Het kabinet verzoekt ondernemers die geen gebruik hoeven te maken van de regelingen, dit ook niet te doen.
[2020 maart, update]
Zoals bij u bekend is, heeft de Nederlandse regering strenge maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben nu al grote gevolgen voor veel ondernemers.

In dit artikel treft u de volgende mogelijkheden aan voor ondernemers, om de gevolgen van de maatregelen (enigszins) te beperken.
- werktijdverkorting
- Verruiming Borgstelling Midden – en kleinbedrijf (BMKB)
- bijstand zzp'ers
- fiscale maatregelen
[2020 maart]
De coronacrisis grijpt steeds verder om zich heen. De maatregelen die het kabinet op 12 maart 2020 heeft genomen zijn niet voldoende gebleken. Het kabinet heeft op 17 maart 2020 diverse noodmaatregelen uitgevaardigd om het bedrijfsleven te ondersteunen om deze moeilijke tijd door te komen. Deze maatregelen zijn aanvullend dan wel een uitbreiding op de maatregelen, die al genomen waren.

De noodmaatregelen zijn in beginsel voor een periode van drie maanden in het leven geroepen. In dit artikel worden de noodmaatregelen behandeld.
Ben jij toe aan een volgende stap in jouw carrière? Als medior accountant word je op een professionele manier uitgedaagd in een prettige en toegankelijke werkomgeving. Rubicon Registeraccountants B.V. zoekt versterking voor de controle- en samenstelpraktijk.

Over een aantal weken is het 1 januari 2020. Mogelijk zijn er nog wel fiscale voordelen te behalen in 2019 of is het juist verstandig te wachten tot 2020? Hieronder treft u enkele eindejaarstips voor 2019 aan die voor u van belang kunnen zijn.

 

Tip 1: Speel in op aftrekbeperking box 1

[2019 september]
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.
[2019 september]
Op 6 september 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een voorstel om box 3 grondig te wijzigen. De voornaamste reden om de regels aan te passen is de grote onvrede over het feit dat nu belasting wordt geheven over niet genoten rendementen (de spaarrente is tegenwoordig nihil en wordt waarschijnlijk negatief). Het wetsvoorstel zal vóór de zomer van 2020 worden ingediend. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2022 in werking treedt.
[2019 april]
Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” bij de Tweede Kamer ingediend. De UBO-wetgeving regelt de invoering van een register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van ondernemingen en rechtspersonenmaatschappen (bijv. vennootschappen, vennootschappen onder firma’s, stichtingen, commanditaire vennootschappen etc.) Het is de bedoeling dat de UBO-wetgeving uiterlijk 10 januari 2020 is ingevoerd.
[2019 april]
De Nederlandsche Bank (DNB) wil een wettelijk verplichte accountantscontrole voor alle betaaldienstverleners, waaronder betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen. Minister Hoekstra van Financiën staat hier positief tegenover.

Pagina's