Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Wet Registratie voor uitzendondernemingen / uitzendbureaus (WAADI) treedt op 1 juli 2012 in werking

Het wetsvoorstel inzake de wijziging van de WAADI is op 5 juni jl. door de eerste kamer aangenomen. De wet wordt per 1 juli 2012 van kracht.

De doelstelling van de WAADI is bestrijding van malafide uitzendondernemingen / uitzendbureaus, maar is ook van belang voor andere bedrijven die personeel uitlenen. Als door de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) wordt geconstateerd dat een inlener zaken doet met een niet in het Handelsregister als zodanig ingeschreven uitzendonderneming dan is zowel de inlener als de uitlener een boete verschuldigd.

In maart 2012 hebben wij een bericht geplaatst over de WAADI.

Lees hier het bericht

Mocht u hierover nader informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de heer mr. C.G.P. Remmers van ons kantoor (040-2353430).