Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

De Hoge Raad staat de verlengde navorderingstermijn voor buitenlands vermogen toe

[Publicatie maart 2010]
De Hoge Raad staat de verlengde navorderingstermijn voor buitenlands vermogen toeDe Hoge Raad heeft op 26 februari 2010 in een tweetal arresten bepaald dat de verlengde navorderingstermijn voor verzwegen buitenlands vermogen niet strijdig is met het EG-recht. De Hoge Raad had het Hof van Justitie in Luxemburg daarover advies gevraagd. Het Hof heeft op 11 juni 2009 gesteld dat de verlengde navorderingstermijn niet strijdig is met het EG-recht, tenzij de inspecteur op de hoogte was van het verzwegen buitenlands vermogen, maar niet voortvarend handelt. De Hoge Raad heeft dit standpunt bevestigd.De Hoge Raad heeft geoordeeld dat, ingeval de inspecteur niet beschikt over aanwijzingen voor de buitenlandse banktegoeden, dan de langere navorderingstermijn aanvaardbaar is. Zodra de inspecteur in een concreet geval wel beschikt over aanwijzingen voor buitenlandse tegoeden, is de langere navorderingstermijn slechts aanvaardbaar voor zover deze noodzakelijk is om de benodigde inlichtingen te verkrijgen en om de aanslag op te leggen. Daarbij moet de inspecteur met een redelijke voortvarendheid handelen. Het maakt hierbij niet uit of de aanwijzingen zijn verkregen binnen of n· de afloop van de navorderingstermijn van vijf jaren voor binnenlandse tegoeden. Het is tevens niet van belang of het land waar zich de verzwegen tegoeden zich bevinden een bankgeheim kent. Ditzelfde geldt ook in het geval de inspecteur boeten heeft opgelegd.

Het standpunt van de Hoge Raad schept duidelijkheid. De vele inkeerders, die bezwaar hebben gemaakt tegen toepassing van de twaalf-jaarstermijn zullen hun bezwaar afgewezen zien. De zaken die bij de rechtbanken en gerechtshoven zijn aangehouden kunnen nu worden afgedaan.

Indien u naar aanleiding van dit artikel meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met mr. C.G.P. Remmers, tel: 040-2353430.
Tenslotte verwijzen wij u graag naar eerder op onze website verschenen artikelen over dit onderwerp (duidelijkheid over de verlengde navorderingstermijn, artikel 9 juni 2009) en (vermogen in het buitenland / inkeerregeling, artikel maart 2009).