Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Verklaring van geen bezwaar vervalt voor de oprichting of statutenwijziging van een B.V. of N.V.

[Publicatie mei 2011]
Verklaring van geen bezwaar vervalt voor de oprichting of statutenwijziging van een B.V. of N.V.
 

Met ingang van 1 juli 2011 is voor de oprichting van een B.V. (of N.V.) of een statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet meer vereist.
 

Voordat het Ministerie van Veiligheid en Justitie de verklaring van geen bezwaar afgeeft, wordt onderzoek gedaan naar het financiële en mogelijk criminele verleden van de oprichter(s) van een B.V. (oprichters en bestuurders mogen in de laatste 8 jaar niet betrokken zijn geweest bij een vermogensdelict of faillissement). Pas als deze verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven, kan de notaris de B.V. oprichten of kan de notaris de statutenwijziging doorvoeren.

Omdat de verplichting van een verklaring van geen bezwaar relatief eenvoudig kan worden omzeild (door bijvoorbeeld een stroman in te schakelen en/of door de aandelen van een 'lege' B.V. te kopen), is besloten deze (preventieve) toets bij oprichting of statutenwijziging van een B.V. per 1 juli 2011 te laten vervallen.

In plaats daarvan komt een nieuw systeem van doorlopende controle op de B.V. (integriteitstoets). Het Ministerie toetst voortaan de integriteit van de bestuurders en andere bij de oprichting van een B.V. betrokken personen. Deze toets wordt ook uitgevoerd bij bepaalde specifieke wijzigingen binnen de B.V., zoals bij een wisseling van aandeelhouder(s). Het Ministerie raadpleegt daarvoor onder meer gegevens uit het Handelsregister, het Kadaster, het UWV en van de politie. Behalve B.V.ís en N.V.ís zullen ook andere rechtspersonen zoals stichtingen en buitenlandse ondernemingen met een vestiging in Nederland, onder deze nieuwe vorm van toetsing vallen.

Deze nieuwe werkwijze werkt tijd- en kostenbesparend.

Mocht u hierover nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de heer mr. C.G.P. Remmers van ons kantoor
(tel: 040-2353430).