Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Rubicon wint beroepsprocedure bij Rechtbank Haarlem

Rubicon wint beroepsprocedure bij Rechtbank Haarlem

Navorderingsaanslag Successierecht is niet met redelijke voortvarendheid opgelegd.
Rechtbank Haarlem vernietigt de navorderingsaanslag Successierecht.


Na het overlijden van haar moeder in 2002 komt de dochter (enig erfgenaam) er achter dat haar moeder vermogen aanhield in het Verenigd Koninkrijk. Omdat zij hier niet eerder van op de hoogte was, is dit vermogen niet verantwoord in de aangifte voor het Recht van Successie. In september 2007 vraagt zij Rubicon om advies over deze kwestie. Rubicon informeert de Belastingdienst over het vermogen in het Verenigd Koninkrijk en verzoekt om uitreiking van een successieaangifte, die door de Belastingdienst wordt uitgereikt.

Op 4 februari 2008 dient Rubicon de successieaangifte in, waarover op 11 februari 2008 telefonisch overleg plaats vindt tussen Rubicon en de Belastingdienst. Vervolgens stelt de inspecteur op 18 augustus 2008 een aantal vragen, die Rubicon op 9 september 2008 beantwoordt. Op 16 december 2008 legt de Belastingdienst de navorderingsaanslag Successierecht op.

Namens cli'nte wordt bezwaar aangetekend, omdat op het moment dat de navorderingsaanslag is opgelegd, de moeder al meer dan vijf jaar daarvoor was overleden. Omdat sprake was van buitenlands vermogen, paste de inspecteur de verlengde navorderingstermijn toe. Hierdoor kon in de visie van de Belastingdienst rechtsgeldig de navorderingsaanslag worden opgelegd. Het bezwaarschrift wordt afgewezen.

Namens cli'nte start Rubicon een beroepsprocedure op bij Rechtbank Haarlem. Indien sprake is van niet aangegeven buitenlands vermogen, is de inspecteur gerechtigd om, onder voorwaarden, de verlengde navorderingstermijn toe te passen. De inspecteur mag daarom niet meer tijd nemen dan noodzakelijk is om de informatie te verkrijgen die nodig is om de belasting te bepalen. Vervolgens dient hij de aanslag met redelijke voortvarendheid op te leggen. Aangezien in deze case alle informatie aan de inspecteur is verstrekt, gaat het alleen om de vraag of hij de navorderingsaanslag tijdig heeft opgelegd.

Rechtbank Haarlem heeft vastgesteld dat tussen het indienen van de aangifte op 4 februari 2008 en het sturen van de vragenbrief op 18 augustus 2008, behalve enige administratieve handelingen, geen werkzaamheden zijn verricht. In de periode tussen 11 februari 2008 en 18 augustus 2008 is geen communicatie geweest met Rubicon. Rechtbank Haarlem stelt dat de Belastingdienst zes maanden heeft stilgezeten, zonder dat daarvoor een (goede) reden valt aan te geven.

Rechtbank Haarlem komt tot de conclusie dat de Belastingdienst de navorderingsaanslag niet met de vereiste voortvarendheid heeft opgelegd. De inspecteur kan zich niet beroepen op de verlengde navorderingstermijn. De navorderingsaanslag Successierechten moet worden vernietigd. De inspecteur is niet in hoger beroep gegaan.

Indien gewenst kunt u hier kennisnemen van de uitspraak van Rechtbank Haarlem.

Indien u nadere informatie wilt over deze casus of toepassing van de verlengde navorderingstermijn, kunt u contact opnemen met de heer mr. C.G.P. Remmers van ons kantoor (tel: 040-2353430).