Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Prinsjesdag 2012

Op Prinsjesdag heeft de regering wetsvoorstellen met fiscale maatregelen voor het jaar 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen opgenomen in vijf memoranda welke u hieronder kunt raadplegen. In de memoranda staan ook fiscale maatregelen voor 2013 die reeds eerder door het parlement zijn aangenomen. Aangezien het onlangs gepubliceerde Interimrapport van de Commissie Van Dijkhuizen met een onderzoek naar herziening van het inkomstenbelastingstelsel nog geen wetsvoorstellen betreft, houden wij daar nog geen rekening mee in de memoranda.

Ten aanzien van de wetsvoorstellen merken wij op dat hierop nog wijzigingen kunnen worden aangebracht tijdens de parlementaire behandeling. Daarnaast kan een Regeerakkoord dat mogelijk in de komende weken wordt gesloten reden zijn voor een nieuwe regering om wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen.

Belastingwijzigingen 2013 - Woningmarkt

Belastingwijzigingen 2013 - Pensioenen en sabbatical

Belastingwijzigingen 2013 - Vennootschapsbelasting

Belastingwijzigingen 2013 - Loonheffingen door de werkgever

Belastingwijzigingen 2013 - Overige maatregelen

Indien u advies wenst voor uw specifieke situatie dan kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Rubicon (telefoon 040-235 34 30).