Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Prinsjesdag 2011

Prinsjesdag 2011


Op Prinsjesdag heeft de regering vijf wetsvoorstellen met fiscale maatregelen aangeboden aan de Tweede Kamer.
De regering heeft aangegeven dat de voorgestelde maatregelen stappen zijn om te komen tot een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel.

Er worden onder andere zeven relatief kleine belastingwetten afgeschaft en er komt een vitaliteitsregeling in plaats van de spaarloon/levensloopregelingen. Ook zal er een andere regeling ingevoerd worden voor de toepassing van de bijtelling voor bestelautoĆ­s.
Daarnaast wordt het geven aan goede doelen meer gestimuleerd, evenals het rijden in milieuvriendelijke autoĆ­s. Verder zijn er maatregelen voorgesteld die renteaftrek beperken ingeval van financiering van overnames met excessief veel vreemd vermogen. In verband met de fraudebestendigheid zijn diverse informatieverplichtingen voor belastingplichtigen voorgesteld, waarvoor boetes kunnen worden opgelegd bij het niet naleven van deze informatieverplichtingen. Ter stimulering van innovatie komt er een meer algemene R&D-aftrek voor ondernemers.

Zoals de voorstellen er nu liggen, zullen de crisismaatregelen 'willekeurige afschrijving' en de mogelijkheid tot verlengde achterwaartse verliesverrekening per 1 januari 2012 komen te vervallen.

Wij hebben de belangrijkste maatregelen opgenomen in zes memoranda, welke u hieronder kunt raadplegen. Wij merken op dat het nog wetsvoorstellen betreft, die de komende maanden in het parlement behandeld zullen worden, waardoor er nog wijzigingen aangebracht kunnen worden.

Prinsjesdag 2011 - Ondernemers
Prinsjesdag 2011 - Werkgever/werknemer Loonheffingen
Prinsjesdag 2011 - Geefwet / goede doelen
Prinsjesdag 2011 - Fraude en formele bepalingen
Prinsjesdag 2011 - Overige onderwerpen inkomstenbelasting
Prinsjesdag 2011 - Wijzigingen autobelastingen


Aanvulling op dit artikel in oktober 2011 met als aanvullende download:
Prinsjesdag 2011 - Update R&D Aftrek

Indien u hierover nadere informatie wenst dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs (040-235 34 30)