Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Geen aftrek van BTW voor geldtransactiekantoren die geld verzenden (money transfer)

[Publicatie februari 2011]
Geen aftrek van BTW voor geldtransactiekantoren die geld verzenden (money transfer)

De Hoge Raad heeft op 24 december 2010 een arrest gewezen over de vraag of geldtransactiekantoren de door hen betaalde omzetbelasting kunnen aftrekken. Geldtransactiekantoren verlenen financiële diensten, waaronder het verzenden van geld ('money transfer') naar samenwerkende geldtransactiekantoren, die meestal buiten de Europese Unie (hierna: E.U.) zijn gevestigd. Bij de buitenlandse geldtransactiekantoren kunnen de begunstigden het geld opnemen. De klant betaalt een provisie voor het verzenden en uitbetalen van het geld. Daarnaast maakt het geldtransactiekantoor een wisselkoerswinst indien het geld wordt uitbetaald in andere valuta dan de euro.

De prestaties van de geldtransactiekantoren bestaan uit de voor de BTW vrijgestelde diensten. De omzetbelasting die drukt op vrijgestelde goederen en diensten is niet aftrekbaar. Er geldt echter een uitzondering op deze regel, namelijk indien sprake is van dienstverlening voor afnemers die buiten de E.U. zijn gevestigd. In dat geval kan toch de betaalde BTW, gerelateerd aan deze diensten, worden teruggevraagd bij de belastingdienst.

Een geldtransactiekantoor vroeg op grond van de uitzonderingsbepaling de BTW terug. De inspecteur weigerde dat. Daarop ging het geldtransactiekantoor in beroep. Uiteindelijk kwam deze zaak bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft bepaald dat de prestaties door het geldtransactiekantoor niet plaats vinden jegens de in het buitenland wonende begunstigden. De afnemer van de dienst is de in Nederland woonachtige opdrachtgever (deze betaalt ook de provisie). Het gevolg hiervan is dat niet wordt voldaan aan de uitzonderingsbepaling.

Indien de uitbetaling van het geld plaatsvindt in lokale valuta, wordt daarop een wisselkoerswinst behaald. Deze winst wordt verdeeld tussen het geldtransactiekantoor en het betaalkantoor buiten de E.U. Het geldtransactiekantoor stelde ook dat met betrekking tot deze transacties wél recht bestaat op aftrek van voorbelasting, omdat sprake is van goederen die bestemd zijn om uit de E.U. te worden ge'xporteerd. De Hoge Raad heeft het standpunt van het Hof Amsterdam gevolgd dat geen sprake is van uitvoeren van goederen bij door het geldtransactiekantoor verrichte girale betalingen. De gelden worden niet fysiek naar een land buiten de E.U. overgebracht.

De Hoge Raad heeft op grond van bovenstaande overwegingen beslist dat het geldtransactiekantoor geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Overigens vallen de geldtransactiekantoren die geld verzenden inmiddels onder de Wet op het financieel toezicht en worden ze aangemerkt als betaalinstelling.

Als u over dit bericht nadere informatie wenst, dan kunt u contact op nemen met
de heer drs. W.B.J. van der Pol RA van Rubicon Registeraccountants B.V. (tel: 040-235 34 30).