Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Duidelijkheid over de verlengde navorderingstermijn

[Publicatie juni 2009]
Duidelijkheid over de verlengde navorderingstermijn


De Hoge Raad heeft op 12 maart 2008 vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg of de verlengde navorderingstermijn tot twaalf jaar is toegestaan. Indien de belastingdienst ontdekt dat een belastingplichtige buitenlands vermogen heeft verzwegen, dan dient de belastingplichtige over een periode van twaalf jaar de niet betaalde belasting alsnog te voldoen.Indien dit verzwegen vermogen zich in Nederland bevindt, zal de belastingdienst over een periode van vijf jaar navorderen. De vraag was of de verlengde navorderingstermijn tot twaalf jaar is toegestaan.

Het Hof van Justitie heeft op 11 juni 2009 in een tweetal arresten de belastingdienst gelijk gegeven. Het Europees Hof heeft bepaald dat deze langere navorderingstermijn is gerechtvaardigd. De verlengde navorderingstermijn is gerechtvaardigd om de doeltreffendheid van fiscale controles te waarborgen en voor de bestrijding van belastingfraude. Vaak ontdekt de belastingdienst pas na vijf jaar het niet aangegeven buitenlands vermogen. Indien de navorderingstermijn zou worden beperkt tot vijf jaar, dan heeft de belastingdienst vaak niet, dan wel beperkt, de mogelijkheid om de niet betaalde belasting na te vorderen. In deze omstandigheden is de toepassing van de verlengde navorderingstermijntot twaalf jaar evenwichtig en noodzakelijk om doeltreffende fiscale controles te waarborgen, respectievelijk om belastingfraude te bestrijden. Het is ook gerechtvaardigd over al die jaren boetes op te leggen indien er geen sprake is van vrijwillige inkeer (zie ons artikel van mei 2009:verhoging vergrijpboete ).

Dit is slechts anders indien de fiscus bekend is met het niet aangegeven buitenlands vermogen, maar niet tijdig een onderzoek instelt. In dat geval is toepassing van de verlengde navorderingstermijn niet geoorloofd.