Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Heffingsrente mag slechts tot drie maanden na indiening van de aangifte

[Publicatie november 2009]
Heffingsrente mag slechts tot drie maanden na indiening van de aangifte


De Hoge Raad heeft op 25 september 2009 beslist dat de belastingdienst slechts heffingsrente mag berekenen tot drie maanden nadat de aangifte (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) is ingediend.

De Hoge Raad motiveert zijn beslissing met de vaststelling dat het beleid van de belastingdienst is om binnen een periode van drie maanden nadat de aangifte is ingediend, een (voorlopige) aanslag op te leggen. Als de belastingdienst geen uitvoering geeft aan zijn eigen beleid, dat handelt men in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit is anders indien de overschrijding niet aan de inspecteur is te wijten. Indien de inspecteur de aangifte corrigeert, dan mag de belastingdienst wel over de volle periode heffingsrente in rekening brengen.

Belastingplichtigen kunnen (indien de bezwaartermijn nog niet is verstreken) bezwaar maken indien de belastingdienst heffingsrente berekent over een langere periode dan drie maanden nadat de aangifte is ingediend. Dit geldt zowel voor de aangifte inkomstenbelasting als de aangifte vennootschapsbelasting.