Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Gouden handdruk afstorten bij eigen stamrecht BV?

Gouden handdruk afstorten bij eigen stamrecht BV?

Bij een reorganisatie zijn gedwongen ontslagen dikwijls niet te vermijden. Aan de ontslagen werknemers wordt vaak een ontslagvergoeding toegekend (een zogenoemde 'gouden handdruk'). De werknemer heeft verschillende mogelijkheden hoe met deze ontslagvergoeding om te gaan.

Als een gouden handdruk wordt uitgekeerd, dan kwalificeert dit als loon. Om te voorkomen dat direct afgerekend moet worden met de belastingdienst (vaak tegen 52%), is het interessant naar de mogelijkheden te kijken om een stamrecht B.V. op te richten. De afkoopsom kan dan - onder bepaalde voorwaarden - met toestemming van de belastingdienst zonder heffing van loon- of inkomstenbelasting worden gestort in de stamrecht B.V. Het oprichten van een stamrecht B.V. is echter niet voor iedereen verstandig. Bij 'kleinere' ontslagvergoedingen is bijvoorbeeld banksparen vaak een betere keuze. Daarnaast kan de ontslaguitkering worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij substanti'le ontslagvergoedingen is een stamrecht B.V. vaak wel de beste keuze. Daarbij spelen de volgende overwegingen een rol:

  • De werknemer krijgt (indirect) de beschikking over het geld dat als ontslaguitkering in de B.V. is gestort;
  • De werknemer kan geld lenen van de stamrecht B.V. bijvoorbeeld om een eigen bedrijf te starten;
  • Bij overlijden van de werknemer is de gouden handdruk/afkoopsom niet verloren (de erfgenamen worden dan namelijk eigenaar van de stamrecht B.V.);
  • De kosten van een stamrecht B.V. zijn bij grote ontslaguitkeringen relatief beperkt.

Mocht u vragen hebben over een goede bestemming van de ontslagvergoeding, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs van Rubicon (tel: 040-235 34 30).