Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Wijzigingen in de btw-heffing bij grensoverschrijdende diensten

[Publicatie december 2009]
Wijzigingen in de btw-heffing bij grensoverschrijdende diensten


Met ingang van 1 januari 2010 wijzigen diverse bepalingen in de omzetbelasting. De wijzigingen zijn:

De hoofdregel voor diensten van bedrijven aan bedrijven (B2B) wijzigt.
Deze diensten zijn voortaan belast in het land waar de afnemer is gevestigd of een vaste inrichting heeft. Op deze hoofdregel bestaan vijf uitzonderingen:

  • Kortdurende verhuur (maximaal 30 dagen) van vervoermiddelen. Er is omzetbelasting verschuldigd in het land waar het vervoersmiddel ter beschikking wordt gesteld.
  • Diensten met betrekking tot onroerende zaken. Deze diensten zijn belast in het land waar de onroerende zaak is gelegen.
  • Vervoer van personen. Dit vervoer is belast op de plaats waar het vervoer daadwerkelijk plaatsvindt en naar verhouding van de afgelegde afstanden.
  • Restaurant- en cateringdiensten: belast op de plaats waar de dienst wordt verricht.
  • Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten, inclusief de organisatie daarvan, worden belast op de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.

Bij B2B-diensten wordt binnen de EU de belastingheffing verlegd naar de afnemer (verleggingsregeling). De afnemer van de dienst moet de verschuldigde omzetbelasting in zijn aangifte opnemen. In dezelfde aangifte kan de ondernemer de naar hem verlegde BTW weer in aftrek brengen.

Het tijdstip van verschuldigdheid wijzigt
Voor B2B-diensten die onder de hoofdregel vallen, geldt dat de BTW is verschuldigd op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht. Dus niet meer op het moment dat de factuur wordt uitgereikt.

Opgaaf intracommunautaire diensten
Indien een ondernemer valt onder de hoofdregel voor B2B-diensten (verlegging van de BTW naar de afnemer), dan bestaat vanaf 2010 de verplichting om periodiek een lijst bij de belastingdienst in te dienen, waarop de grensoverschrijdende diensten aan andere ondernemers in de EU zijn vermeld. In beginsel moeten deze lijsten iedere maand worden ingediend.

Diensten aan particulieren
Indien een ondernemer levert aan particulieren, dan wijzigt er niets. De plaats van dienst blijft de plaats waar de dienstverrichter gevestigd is, dan wel zijn vaste inrichting heeft.

Teruggaafregeling buitenlandse BTW
Tot op heden diende een ondernemer de aan hem in rekening gebrachte buitenlandse BTW terug te vragen in het land waar de omzetbelasting is betaald. Met ingang van 2010 kan deze buitenlandse BTW via een electronische portaalsite van de Nederlandse belastingdienst worden teruggevraagd. De belastingdienst stuurt vervolgens de aanvraag door naar de desbetreffende lidstaat.