Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Privégebruik auto van de zaak blijft belast met btw

[Publicatie juli 2011]
Privégebruik auto van de zaak blijft belast met BTW

(aanvulling op ons artikel van 30 juni 2011).

In ons artikel van 30 juni 2011 schreven wij over het voornemen van de Staatssecretaris om de btw-wetgeving te wijzigen ter zake van het privégebruik van de auto van de zaak. Inmiddels heeft hij hierover een beleidsbesluit gepubliceerd.Het gebruik van de auto van de zaak voor privédoeleinden, zonder dat voor dit privégebruik een vergoeding wordt gerekend, vormt een belaste dienst voor de btw. Dit geldt zowel voor de (IB-)ondernemer als voor zijn personeel. Deze regeling is zowel van toepassing op autoís die eigendom zijn van de ondernemer/vennootschap als voor geleaste of gehuurde autoís.

Het uitgangspunt is dat het werkelijke privégebruik van de auto van de zaak wordt belast. Dit zou tot gevolg hebben dat voor iedere auto een kilometeradministratie bijgehouden dient te worden. Gezien de grote praktische problemen dat dit met zich meebrengt, mag worden gekozen voor de forfaitaire regeling. In dat geval geeft de ondernemer/vennootschap één keer per jaar de btw over het privégebruik van de auto aan (in het laatste aangifte-tijdvak). De verschuldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief BPM en btw).

Mocht u hierover nog nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met onze belastingadviseurs (tel: 040-2353430).