Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[2022 februari]
Op 30 december 2021 hebben wij een artikel gepubliceerd over het inmiddels geruchtmakende arrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 strijdig is met het Europese recht. Het standpunt van de Hoge Raad is dat alleen het werkelijk rendement op box 3-vermogen belast mag worden.

[2021 december]
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 strijdig is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Hoge Raad vindt dat het door de overheid vastgestelde forfaitaire rendement strijdig is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Het standpunt van de Hoge Raad is dat in 2017 en 2018 het werkelijk rendement moet worden belast.

[2021 december]
Op 15 december 2021 heeft de nieuwe regering van Rutte IV het coalitieakkoord genaamd “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd. In dit akkoord worden ook diverse fiscale maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen moeten nog worden vormgegeven. De belangrijkste fiscale maatregelen uit het coalitie-akkoord treft u hier aan.
[2021 augustus]
Naast het bieden van uitdagend en inspirerend werk met perspectief, spelen goede arbeidsvoorwaarden en beloning ook een belangrijke rol om werknemers te binden aan hun werkgever. Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om werknemers extra te belonen. In dit artikel treft u een overzicht aan van de mogelijkheden.
[2021 mei]
Een bedrijfsoverdracht is meestal een langdurig proces. Hierbij spelen naast financiële, fiscale en juridische aspecten ook emoties een grote rol. Het staat vast dat het vraagstuk bedrijfsopvolging of beëindiging van het bedrijf op een gegeven moment aan de orde komt. Dat kan zeer onverwachts of al jarenlang gepland en voorbereid zijn.
[2021 maart]
Met ingang van 1 juli a.s. wordt de btw-regelgeving voor webshopondernemers, die producten via internet verkopen aan buitenlandse consumenten, gewijzigd. Het doel is de btw-heffing op de online-verkoop van goederen te moderniseren en te vereenvoudigen. De nieuwe regels zijn ook bedoeld om btw-fraude tegen te gaan. De nieuwe regels gelden voor alle producten, behalve voor de verkoop van auto’s en accijnsgoederen.
[2020 september]
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.
[2020 juni]
Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” ingediend bij de Tweede Kamer. De rekening-courantmaatregel werd in september 2018 bij het belastingplan aangekondigd en in maart 2019 is het conceptwetsvoorstel uitgegeven. Nu is het definitieve wetsvoorstel ingediend, waarin het lenen van de eigen bv door een aanmerkelijkbelanghouder (hierna: AB-houder) wordt beperkt. Het deel van de schuld dat meer bedraagt dan € 500.000 wordt m.i.v. 2023 in de inkomstenbelasting belast als inkomen uit aanmerkelijk belang.
[2020 mei]
De regering heeft op woensdag 20 mei jl. de verlenging en nieuwe voorwaarden van de noodmaatregelen i.v.m. de coronacrisis bekend gemaakt (zie ook onze artikelen van 19 maart 2020, 23 maart 2020 en
3 april 2020). De noodmaatregelen uit het eerste pakket zijn op 31 mei jl. afgelopen. De maatregelen worden voor vier maanden tot en met september 2020 verlengd. In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen. In dit artikel zijn tevens de updates van de maatregelen van de regering tot en met 28 mei 2020 cursief verwerkt.
[2020 april]
De regering heeft deze week het pakket aan maatregelen, om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken (zie ook onze artikelen van 19 maart 2020 en 23 maart 2020), uitgewerkt. In dit artikel treft u een overzicht aan van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Het kabinet kiest ervoor om de regelingen zo snel mogelijk met zo min mogelijk voorwaarden toegankelijk te maken. Het kabinet verzoekt ondernemers die geen gebruik hoeven te maken van de regelingen, dit ook niet te doen.

Pagina's