Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[2022 september]
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.
[2022 augustus]
De overheid biedt ondernemers, die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (hierna: milieu-investeringen), een fiscaal voordeel in zowel de vorm van vervroegde afschrijving van het bedrijfsmiddel als een extra investeringsaftrek.
[2022 februari]
Op 30 december 2021 hebben wij een artikel gepubliceerd over het inmiddels geruchtmakende arrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 strijdig is met het Europese recht. Het standpunt van de Hoge Raad is dat alleen het werkelijk rendement op box 3-vermogen belast mag worden.

[2021 december]
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 strijdig is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Hoge Raad vindt dat het door de overheid vastgestelde forfaitaire rendement strijdig is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Het standpunt van de Hoge Raad is dat in 2017 en 2018 het werkelijk rendement moet worden belast.

[2021 december]
Op 15 december 2021 heeft de nieuwe regering van Rutte IV het coalitieakkoord genaamd “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd. In dit akkoord worden ook diverse fiscale maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen moeten nog worden vormgegeven. De belangrijkste fiscale maatregelen uit het coalitie-akkoord treft u hier aan.
[2021 augustus]
Naast het bieden van uitdagend en inspirerend werk met perspectief, spelen goede arbeidsvoorwaarden en beloning ook een belangrijke rol om werknemers te binden aan hun werkgever. Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om werknemers extra te belonen. In dit artikel treft u een overzicht aan van de mogelijkheden.
[2021 mei]
Een bedrijfsoverdracht is meestal een langdurig proces. Hierbij spelen naast financiële, fiscale en juridische aspecten ook emoties een grote rol. Het staat vast dat het vraagstuk bedrijfsopvolging of beëindiging van het bedrijf op een gegeven moment aan de orde komt. Dat kan zeer onverwachts of al jarenlang gepland en voorbereid zijn.
[2021 maart]
Met ingang van 1 juli a.s. wordt de btw-regelgeving voor webshopondernemers, die producten via internet verkopen aan buitenlandse consumenten, gewijzigd. Het doel is de btw-heffing op de online-verkoop van goederen te moderniseren en te vereenvoudigen. De nieuwe regels zijn ook bedoeld om btw-fraude tegen te gaan. De nieuwe regels gelden voor alle producten, behalve voor de verkoop van auto’s en accijnsgoederen.
[2020 september]
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.
[2020 juni]
Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” ingediend bij de Tweede Kamer. De rekening-courantmaatregel werd in september 2018 bij het belastingplan aangekondigd en in maart 2019 is het conceptwetsvoorstel uitgegeven. Nu is het definitieve wetsvoorstel ingediend, waarin het lenen van de eigen bv door een aanmerkelijkbelanghouder (hierna: AB-houder) wordt beperkt. Het deel van de schuld dat meer bedraagt dan € 500.000 wordt m.i.v. 2023 in de inkomstenbelasting belast als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Pagina's