Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[2021 augustus]
Naast het bieden van uitdagend en inspirerend werk met perspectief, spelen goede arbeidsvoorwaarden en beloning ook een belangrijke rol om werknemers te binden aan hun werkgever. Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om werknemers extra te belonen. In dit artikel treft u een overzicht aan van de mogelijkheden.
[2021 mei]
Een bedrijfsoverdracht is meestal een langdurig proces. Hierbij spelen naast financiële, fiscale en juridische aspecten ook emoties een grote rol. Het staat vast dat het vraagstuk bedrijfsopvolging of beëindiging van het bedrijf op een gegeven moment aan de orde komt. Dat kan zeer onverwachts of al jarenlang gepland en voorbereid zijn.
[2021 maart]
Met ingang van 1 juli a.s. wordt de btw-regelgeving voor webshopondernemers, die producten via internet verkopen aan buitenlandse consumenten, gewijzigd. Het doel is de btw-heffing op de online-verkoop van goederen te moderniseren en te vereenvoudigen. De nieuwe regels zijn ook bedoeld om btw-fraude tegen te gaan. De nieuwe regels gelden voor alle producten, behalve voor de verkoop van auto’s en accijnsgoederen.
[2020 september]
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.
[2020 juni]
Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” ingediend bij de Tweede Kamer. De rekening-courantmaatregel werd in september 2018 bij het belastingplan aangekondigd en in maart 2019 is het conceptwetsvoorstel uitgegeven. Nu is het definitieve wetsvoorstel ingediend, waarin het lenen van de eigen bv door een aanmerkelijkbelanghouder (hierna: AB-houder) wordt beperkt. Het deel van de schuld dat meer bedraagt dan € 500.000 wordt m.i.v. 2023 in de inkomstenbelasting belast als inkomen uit aanmerkelijk belang.
[2020 mei]
De regering heeft op woensdag 20 mei jl. de verlenging en nieuwe voorwaarden van de noodmaatregelen i.v.m. de coronacrisis bekend gemaakt (zie ook onze artikelen van 19 maart 2020, 23 maart 2020 en
3 april 2020). De noodmaatregelen uit het eerste pakket zijn op 31 mei jl. afgelopen. De maatregelen worden voor vier maanden tot en met september 2020 verlengd. In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen. In dit artikel zijn tevens de updates van de maatregelen van de regering tot en met 28 mei 2020 cursief verwerkt.
[2020 april]
De regering heeft deze week het pakket aan maatregelen, om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken (zie ook onze artikelen van 19 maart 2020 en 23 maart 2020), uitgewerkt. In dit artikel treft u een overzicht aan van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Het kabinet kiest ervoor om de regelingen zo snel mogelijk met zo min mogelijk voorwaarden toegankelijk te maken. Het kabinet verzoekt ondernemers die geen gebruik hoeven te maken van de regelingen, dit ook niet te doen.
[2020 maart, update]
Zoals bij u bekend is, heeft de Nederlandse regering strenge maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben nu al grote gevolgen voor veel ondernemers.

In dit artikel treft u de volgende mogelijkheden aan voor ondernemers, om de gevolgen van de maatregelen (enigszins) te beperken.
- werktijdverkorting
- Verruiming Borgstelling Midden – en kleinbedrijf (BMKB)
- bijstand zzp'ers
- fiscale maatregelen
[2020 maart]
De coronacrisis grijpt steeds verder om zich heen. De maatregelen die het kabinet op 12 maart 2020 heeft genomen zijn niet voldoende gebleken. Het kabinet heeft op 17 maart 2020 diverse noodmaatregelen uitgevaardigd om het bedrijfsleven te ondersteunen om deze moeilijke tijd door te komen. Deze maatregelen zijn aanvullend dan wel een uitbreiding op de maatregelen, die al genomen waren.

De noodmaatregelen zijn in beginsel voor een periode van drie maanden in het leven geroepen. In dit artikel worden de noodmaatregelen behandeld.
Ben jij toe aan een volgende stap in jouw carrière? Als medior accountant word je op een professionele manier uitgedaagd in een prettige en toegankelijke werkomgeving. Rubicon Registeraccountants B.V. zoekt versterking voor de controle- en samenstelpraktijk.

Pagina's