Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Overzicht van de fiscale plannen van Rutte IV

Op 15 december 2021 heeft de nieuwe regering van Rutte IV het coalitie-akkoord genaamd “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd. In dit akkoord worden ook diverse fiscale maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen moeten nog worden vormgegeven.

De belangrijkste fiscale maatregelen uit het coalitieakkoord treft u hier aan:

Inkomstenbelasting

Box 1

 • De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft.
 • De afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 versneld met stappen van € 650. In 2030 zal de zelfstandigenaftrek nog € 1200 bedragen. Als compensatie voor zelfstandigen zal de arbeidskorting worden verhoogd.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding (nu € 0,19 per kilometer) zal per 2024 worden verhoogd.

Box 2

 • In het wetsvoorstel excessief lenen wordt de grens, wat een DGA maximaal mag lenen van zijn vennootschap, verhoogd van € 500.000 naar € 700.000.

Box 3

 • De vrijstelling in box 3 wordt verhoogd naar € 80.000 per persoon.
 • Vanaf 2025 zal een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement worden ingevoerd. Inkomsten uit vermogen worden dan belast op basis van werkelijk rendement.
 • Vanaf 2023 zal de leegwaarderatio voor verhuurd onroerend goed in box 3 worden afgeschaft.

Schenk- en erfbelasting

 • De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt per 2024 afgeschaft.
 • De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOR) wordt in 2022 geëvalueerd. Er wordt onderzocht hoe de BOR wordt verbeterd en (in de ogen van de overheid) oneigenlijk gebruik kan worden tegen gegaan.

Overdrachtsbelasting

 • De overdrachtsbelasting wordt vanaf 2023 verhoogd van 8% naar 9%. Deze verhoging geldt voor niet-woningen en op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die deze niet voor zelfbewoning kopen, maar ter belegging in box 3 aanhouden.

Motorrijtuigenbelasting

 • In 2030 wordt een kilometerheffing ingevoerd met een vlak kilometertarief voor alle personen- en bestelauto’s. In deze kabinetsperiode wordt wetgeving vastgesteld. De basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De kilometerheffing gaat gelden voor zowel benzine-, diesel- als elektrische auto’s.
 • De BPM-vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers wordt afgebouwd. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 in drie stappen afgebouwd naar nihil in 2026. De BPM-vrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan.

Toeslagen

 • Het toeslagensysteem zal worden afgeschaft. Het nieuwe kabinet zal de eerste stappen zetten om het huidige stelsel te vereenvoudigen en te hervormen.

Overige

 • De verhuurdersheffing wordt afgeschaft;
 • Er wordt gekeken naar een suikerbelasting. De BTW op groente en fruit kan dan naar 0%  worden verlaagd.
 • De belasting op vliegtickets wordt verhoogd, tevens streeft de nieuwe regering naar een belasting op kerosine.
 • De belasting (accijns) op suikerhoudende dranken en tabak wordt verhoogd.
 • De huidige Co2-heffing aan de industrie wordt aangescherpt.