Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Eindejaarstips 2019

Over een aantal weken is het 1 januari 2020. Mogelijk zijn er nog wel fiscale voordelen te behalen in 2019 of is het juist verstandig te wachten tot 2020? Hieronder treft u enkele eindejaarstips voor 2019 aan die voor u van belang kunnen zijn.

 

Tip 1: Speel in op aftrekbeperking box 1

Aftrekposten zoals uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (alimentatie), specifieke zorgkosten en aftrekbare giften kunnen volgend jaar nog maar tegen maximaal 46% worden afgetrokken in box 1. De komende jaren daalt dat percentage tot 37,05% in 2023. Voor dit jaar geldt deze aftrekbeperking nog niet. Indien het mogelijk is dan is het gunstig deze aftrekposten naar voren te halen en nog dit jaar af te trekken tegen maximaal 51,75%.

 

Tip 2: Wel of geen dividend uitkeren

In 2020 gaat het belastingtarief in box 2 omhoog van 25% naar 26,25% (en in 2021 stijgt dit tarief naar 26,9%). Het tarief over de eerste € 200.000 winst in de vennootschapsbelasting daalt juist naar 16,5% in 2020 (en 15% in 2021). Het kan verstandig zijn om dit jaar nog dividend uit te keren, bijvoorbeeld om schulden bij de vennootschap af te lossen.

Doet u niets met het uitgekeerde dividend, dan wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of u spaart of belegt in box 3, wat dan het behaalde rendement is en hoeveel belasting u hierover betaalt. Met name als u weinig rendement verwacht omdat u met uw vermogen weinig risico wilt nemen én als u over veel vermogen beschikt, is sparen of beleggen in de bv meestal voordeliger.

 

Tip 3: Toets de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR)

U kunt dit jaar 1,2% van de loonsom gebruiken voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Als er in 2019 nog vrije ruimte over is dan kunt u deze nog benutten. Als de vrije ruimte in 2019 al benut is en u wilt toch nog iets aan een werknemer belastingvrij geven, dan kan het lonen om te wachten tot 2020. In 2020 stijgt de vrije ruimte namelijk naar 1,7% over de eerste € 400.000 loonsom (daarboven blijft dat 1,2%). U bespaart dan in 2019 80% eindheffing omdat u in 2020 wat extra vrije ruimte heeft.

 

Tip 4: Laatste kans omzetten of afkopen pensioen in eigen beheer

Tot 31 december 2019 kan een opgebouwd pensioen in eigen beheer commercieel onbelast worden afgestempeld naar de fiscale waarde en vervolgens worden afgekocht met een korting van 19,5% of worden omgezet in een oudedagsverplichting. Indien u voor 31 december niets doet, dan blijft het pensioen in eigen beheer in stand.

 

Tip 5: Verlaag box 3 vermogen

U betaalt belasting over uw box 3 vermogen op 1 januari 2020. In 2019 betaalt u over een belastbaar vermogen van meer dan € 989.736 zelfs 1,68% belasting over het vermogen, ongeacht het behaalde rendement. Er is een aantal manieren om het vermogen voor die tijd te verminderen. Een aantal voorbeelden:

  • Stort een deel van uw liquide middelen als agio in een bv.
  • Verzoek om en betaal een nadere voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019.
  • Schenk aan uw kinderen (tot € 5.428 belastingvrij) en kleinkinderen (tot € 2.173 belastingvrij).

 

Wilt u weten of u van één van deze of andere tips gebruik kan maken, neemt u dan contact op met onze belastingadviseurs (040-2353430).