Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Een overzicht van de formaliteiten bij de afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer

Op 1 april 2017 is de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden.

De belastingdienst heeft sindsdien al verschillende publicaties verzorgd, waaronder zijn standpunt over een aantal wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan als het pensioen in eigen beheer (hierna: pensioen) wordt afgekocht of wordt omgezet in een oudedagsverplichting.

Hieronder treft u een overzicht aan van de voorwaarden:

  • Het pensioen moet uiterlijk 30 juni 2017 premievrij gemaakt zijn. Dit moet zijn vastgelegd in notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders.
  • Naast deze notulen moet de directeur grootaandeelhouder (hierna: DGA) ook een schriftelijke verklaring krijgen van de bv, waarin is vastgelegd wat de opgebouwde aanspraken op ouderdoms- en partnerpensioen zijn.
  • De belastingdienst heeft een inlichtingenformulier gepubliceerd, dat moet worden ingevuld en getekend door hem en de (ex-)partner. Met dat formulier wordt de belastingdienst geïnformeerd dat de DGA en de (ex-)partner de pensioenrechten willen afkopen of omzetten. Ex-partners, die geen enkel recht (meer) hebben op dit pensioen, hoeven niet te tekenen. Het formulier moet binnen één maand, nadat de pensioenrechten zijn afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting, bij de belastingdienst worden ingediend.

Als niet aan (een van) deze voorwaarden wordt voldaan, dan heeft de belastingdienst de mogelijkheid om zich op het standpunt te stellen dat de DGA niet in aanmerking komt voor de omzetting of afkoop van de pensioenverplichting. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan volgt hieruit dat het pensioen is afgekocht tegen de commerciële waarde (die veel hoger is dan de fiscale waarde) en wordt belast tegen een tarief van 52%, verhoogd met 20% revisierente. De door de bv te betalen loonbelasting is dan vaak hoger dan het fiscaal gereserveerde bedrag.

Het is ons niet bekend of de belastingdienst deze draconische maatregelen ook daadwerkelijk gaat toepassen, als er niet is voldaan aan een formaliteit. Feit is dat men de mogelijkheid heeft om dat te doen. Het is te allen tijde beter om te voldoen aan de formele voorwaarden, immers ook hier geldt het spreekwoord: “voorkomen is beter dan genezen”.

Meer informatie vindt u in ons eerder geplaatste artikel over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (zie artikel van 30 maart 2017). U kunt uiteraard ook contact opnemen met Casper Remmers of Arjan Timmers van ons kantoor (040-2353430).